Aktualności

Dojrzałość szkolna

Wiek przedszkolny i szkolny jest okresem wzmożonego rozwoju dziecka w następujących obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać dziecku nowych i różnorodnych bodźców gwarantujących dynamiczny rozwój psychofizyczny. Dobrze prowadzona edukacja daje możliwość wyrównywania szans dzieci, a ich rozwój jest wtedy bardziej harmonijny.
Aby rozpocząć naukę w szkole dziecko powinno mieć stosownie do wieku rozwinięte funkcje poznawcze, pamięć, spostrzeganie, myślenie, umiejętność skupienia uwagi. Gwarantuje to osiąganie sukcesów. Sukcesy są dziecku bardzo potrzebne, ponieważ nauka staje się wtedy ciekawa, a ono samo ma dużą motywację do pracy. Szkoła może pomóc dziecku w rozwijaniu ciekawości świata, zainteresowań, ukierunkowywać je. Zdobywanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej – to proces długofalowy, kumulujący różne doświadczenia dziecka z poprzednich lat. Przygotowanie do szkoły – to nie tylko wyposażenie nowego tornistra, to nie tylko opanowanie czynności związanych z pisaniem, czytaniem oraz liczeniem. Na dojrzałość szkolną składa się wiele różnych umiejętności, sprawności i nawyków, do których dziecko dochodzi „krok po kroku”. Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dziecka jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej „karierze” przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem i przygotowaniem do szkoły.

Każde dziecko jest indywidualnością, jego rozwój przebiega w różnym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby wspierali go zarówno rodzice, jak i nauczyciele. To, w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej oraz fizycznej.

Opracowanie:
Anna Korab – psycholog, Mariola Mola – pedagog ... 

Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

 • to badanie inteligencji, rozwoju psychomotorycznego oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
 • to dodatkowe uzupełnienie tego, co o dziecku wiedzą jego rodzice i nauczyciel przedszkola;
 • to pomoc w podjęciu przez rodziców ostatecznej, samodzielnej decyzji:„co będzie lepsze dla mojego dziecka: odroczenie obowiązku szkolnego, przyspieszenie obowiązku szkolnego, czy nauka w klasie I zgodnie z wiekiem ustalonym ustawowo tj. 7 lat?”

Na czym polega badanie w poradni?

Badanie w poradni – to w zasadzie jednorazowe spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami, trwające ok. 3 godziny; ...  Czytaj całość

Trening Pewności Siebie

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
 • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które: ...  Czytaj całość

Konkurs „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z Krośnieńskich Przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
„ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

Cele konkursu:
• Rozwijanie u dzieci zainteresowania sportami zimowymi
• Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości
• Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi ...  Czytaj całość

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Informujemy, iż zgodnie z ofertą Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie w II półroczu roku szkolnego 2016-17
od 6 lutego 2017 r. odbywać się będą warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
To ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych, opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „ Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…” rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Tematyka programu:

 • Określanie granic, norm, wymagań.
 • Radzenie sobie z uczuciami.
 • Zachęcanie do współpracy.
 • Kary, a konsekwencje w wychowaniu.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie do samodzielności.
 • Wpisywanie w role i uwalnianie od narzuconych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta; jak mądrze chwalić

Grupy docelowe w roku szkolnym 2016-17 to:
• dyrektorzy szkół;
• dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli;
• pedagodzy i psycholodzy szkolni;
• rodzice uczniów objętych terapią w poradni.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowany jest przez psychologów i pedagogów poradni, posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych.
Cykl zajęć obejmuje 10 co-tygodniowych spotkań 3-godzinnych (łącznie 40 godzin dydaktycznych).
Harmonogram zajęć w grupach (8-14 max osób) dostępny jest w sekretariacie poradni oraz znajduje się w dziale Informatory i pliki ...  Czytaj całość