Misja i Wizja

WIZJA

MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KROŚNIE

 

Poradnia jest otwarta na potrzeby dzieci i młodzieży oraz zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

 

MISJA

MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KROŚNIE

 

Jesteśmy po to by:

  • świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby;
  • towarzyszyć rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w drodze do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka;
  • działać na rzecz środowiska społecznego, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie dziecka w świecie zewnętrznym.

 

Dążymy do:

 

  •  objęcia opieką każdego dziecka od urodzenia do ukończenia edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej;
  • objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi, trudnościami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym;
  • skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata;
  • zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów;
  • osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania oraz orzekania do odpowiednich form kształcenia;
  • świadczenia wysokiej jakości usług terapeutycznych na rzecz dziecka i rodziny.