RODO

 
Rolę inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Rafał Żelazo – email: rodosygnal@rz.rzeszow.pl