O poradni

Witamy na stronie Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Krośnie.

Poradnia jest placówką oświatową podlegającą organowi samorządowemu Urzędowi Miejskiemu w Krośnie. Terenem działania Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie są przedszkola, szkoły podstawowe i placówki znajdujące się na terenie miasta Krosna. Z naszej pomocy korzystać mogą także dzieci nie uczęszczające do przedszkola.

  MPP-P Krosno budynek

 

Jesteśmy placówką publiczną a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne. Pełnimy funkcje usługowe dla wszystkich podmiotów objętych naszym działaniem.

Celem naszego działania jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Naszym instytucjonalnym i indywidualnym partnerom oferujemy konkretną pomoc praktyczną i merytoryczną, pozostając jednocześnie otwartymi na ich propozycje i problemy. Swoim klientom oferujemy nasze umiejętności i doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

 

Prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 

Propagujemy szeroko pojętą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w formie przeprowadzania różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla nauczycieli, pedagogów, rodziców.

 

Zmierzamy do tego, aby szeroko pojęta psychoedukacja prowadzona przez nas w środowisku lokalnym doprowadziła do zmniejszenia się problemów rozwojowych, edukacyjnych i społecznych naszych podopiecznych.

Nasze działanie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska. Rodzaj świadczonych usług wynika z kierowanych do poradni wniosków oraz działań samej poradni wychodzącej ze swoimi propozycjami i inicjatywami.
Zadania poradni realizujemy przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza.

 

Jesteśmy zespołem, którego istotę pracy stanowi pomoc drugiemu człowiekowi, zaś nasze doświadczenie i kwalifikacje gwarantują skuteczność oferowanej pomocy.