Pracownicy poradni


1. Pracownicy poradni

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych poradni oraz realizowane przez nich formy pomocy

 

Godziny dostępności specjalistów MPP-P w Krośnie
(konsultacja odbędzie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w sekretariacie poradni)

 

Logopedzi

Błażejowska
Barbara

Marzena Chmielnicka

Aneta Czenczek-Rygiel

Poniedziałek

12:00

Poniedziałek

11:00

Poniedziałek

12:00

 

Psycholodzy

Barsznica
Wioleta

Kustra
Elżbieta

Łach
Katarzyna

Anna Latkiewicz

Weronika Wyderka

Magdalena Kędra

Wtorek

13:00

Wtorek

13:00

Piątek

12:00

Piątek

12:00

Wtorek

13:00

Czwartek

14:00

 

Pedagodzy

Madej
Alicja

Mola
Mariola

Malik
Sabina

Prugar
Monika

Środa

12:00

Wtorek

13:00

Wtorek

15:15

Czwartek

13:00

 

 

1. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie:

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

Monika Prugar – dyrektor m.prugar@mpppkrosno.pl

 

psycholodzy:
Elżbieta Kustra – e.kustra@mpppkrosno.pl
Wioleta Barsznica – w.barsznica@mpppkrosno.pl
Katarzyna Łach – k.lach@mpppkrosno.pl
Aleksandra Gadzała – a.kustra@mpppkrosno.pl
Jolanta Gierlach – Jurczak – j.jurczak@mpppkrosno.pl
Anna Latkiewicz – a.latkiewicz@mpppkrosno.pl
Magdalena Kędra – m.kedra@mpppkrosno.pl
Weronika Wyderka – w.wyderka@mpppkrosno.pl

 

pedagodzy:
Alicja Madej – a.madej@mpppkrosno.pl
Mariola Mola – m.mola@mpppkrosno.pl
Sabina Malik – s.malik@mpppkrosno.pl
Monika Prugar – m.prugar@mpppkrosno.pl

 

logopedzi:
Barbara Błażejowska – b.blazejowska@mpppkrosno.pl
Jolanta Mróz – j.mroz@mpppkrosno.pl
Adriana Sikora-Śliż – a.sliz@mpppkrosno.pl
Marzena Chmielnicka – m.chmielnicka@mpppkrosno.pl
Aneta Czenczek-Rygiel – a.czenczek-rygiel@mpppkrosno.pl

 

administracja: 

Arletta Szydło 
Magdalena Ek-Chudyk
Monika Tokarek

e-mail: poradnia@mpppkrosno.pl

UWAGA!!! Dotychczasowy adres email mppp-krosno@wp.pl od 1.01.2024 został zastąpiony poradnia@mpppkrosno.pl!!!

 

księgowość

Sabina Skwierz – s.skwierz@mpppkrosno.pl

 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych oraz formy pomocy realizowane przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

 

Monika Prugar – dyrektor poradni, pedagog, specjalista z profilaktyki i socjoterapii z resocjalizacją, psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo-behawioralne (Certyfikat MENSANA) treningi dla uczniów z zaburzonym zachowaniem: (ART -Trening Zastępowania Agresji, TUS -Trening Umiejętności Społecznych); diagnoza pedagogiczna.

 

Barbara Błażejowska – surdologopeda, afazjolog, terapeuta integracji sensorycznej; diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza i terapia SI.

 

Elżbieta Kustra – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

Alicja Madej – surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy, surdopedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza i terapia pedagogiczna.

 

Mariola Mola – pedagog, terapeuta Biofeedback; diagnoza pedagogiczna, terapia ręki z elementami arteterapii, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

 

Jolanta Mróz – logopeda; diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Sabina Malik – pedagog, oligofrenopedagog, specjalista, diagnoza pedagogiczna i terapia dzieci z zaburzonym zachowaniem, TUS.
  

Jolanta Gierlach – Jurczak – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Adriana Sikora-Śliż – neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Wioleta Barsznica – psycholog; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Aleksandra Gadzała – psycholog, Racjonalna Terapia Zachowania –  I stopień, Terapia Simontonowska, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista d.s. uzależnień; diagnoza i terapia psychologiczna.

 

Katarzyna Łach – psycholog, specjalność: psychologia rodziny;  diagnoza i terapia psychologiczna, diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

Latkiewicz Anna – psycholog

 

Kędra Magdalena – psycholog; specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Wyderka Weronika – psycholog

 

Chmielnicka Marzena – logopeda; specjalność: logopedia, zarządzanie organizacjami publicznymi

 

Czenczek-Rygiel Aneta – logopeda; specjalność: logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika