Nowość w poradni od 2021 roku – Diagnoza i terapia Neuroflow

neuriflow

Drodzy Rodzice !!!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ze strony: www.neuroflow.pl i sprawdzenia – jakie jest ryzyko posiadania Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego przez Wasze dziecko.

Jest też możliwa diagnoza w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie.

 

Neuroflow to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest
on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie

Dla kogo przeznaczona jest terapia?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeśli dziecko:

 • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
 • przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych),
 • nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
 • często „wyłącza” się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego lub na ostre zapalenie ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy,

 

wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD.

U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z: trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, Opóźnieniem Rozwoju Mowy, zaburzeniami mowy, a także autyzmem.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest metodą opracowaną dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Terapia prowadzona jest w domu pacjenta pod kontrolą rodziców i monitorowana przez terapeutę w poradni.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii, która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z profili APD. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, myślenia, zapamiętywania, aby jak najlepiej odpowiadało ono na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Przed rozpoczęciem treningu Provider Neuroflow przeprowadza diagnozę wstępną i kolejno po każdym z etapów wykonywana jest diagnoza kontrolująca postępy terapii.

Trening trwa od 8 do 24 tygodni. Podzielony jest na III etapy. Każdy etap trwa około
8 tygodni. Sesje terapeutyczne odbywają się 3x w tygodniu.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

 

Szczegółowych informacji na temat diagnozy i terapii udziela osoba prowadząca:

 

Adriana Sikora –Śliż

neurologopeda