E-PUAP – informacje

e-Usługi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie ( ePUAP )

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie świadczy usługi elektronicznego załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /MPPP_Krosno/Skład_ESP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Jak założyć Profil Zaufany

 1. Aby złożyć wniosek o Profil Zaufany (PZ) należy posiadać konto na ePUAP.
  Zarejestruj się Podając przy rejestracji konta ePUAP numer PESEL wniosek o Profil Zaufany zostanie automatycznie złożony i wystarczy jedynie udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ – potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.

 2. W przypadku nie podania numeru PESEL podczas rejestracji konta ePUAP należy zalogować się na konto Zaloguj się, wybrać opcję Moje konto (górny prawy róg) > Wybrać zakładkę Moje profile zaufane > Wybrać funkcję Złóż wniosek

 • Podać dane w tym PESEL, wybrać metodę autoryzacji podpisu PZ (mail lub SMS);

 • Kliknąć Sprawdź poprawność (metody autoryzacji) i wpisać przesłany kod autoryzacji (z maila lub SMS);

 • Wysłać wniosek klikając ‘Złóż wniosek’ albo wybrać opcję Samozaufania aby dokonać weryfikacji certyfikatem kwalifikowanym (bez wizyty w puncie potwierdzania PZ);

 • System potwierdzi komunikatem złożenie wniosku oraz na mail przyjdzie potwierdzenie, że wniosek o Profil Zaufany został złożony.

 1. Jeżeli nie została wybrana opcja samozaufania należy udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ – potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
   

  Mapa punktów potwierdzających

  Znajdź punkt potwierdzający


Katalog spraw Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krosnie

 

Spośród katalogu spraw należy wybrać pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Jak wysłać Pismo ogólne do podmiotu publicznego?

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, najpierw należy zalogować się do portalu,

 2. Po poprawnym zalogowaniu należy skorzystać z przygotowanego odnośnika › epuap.gov.pl

 3. W wywołanym oknie wybieramy “Załatw sprawę”, po czym nastąpi przekierowanie na stronę internetową obywatel.gov.pl

 4. W polu “Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” należy podać adresata, do którego kierujemy korespondencję, w tym przypadku wystarczy skopiować i wkleić nazwę MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KROŚNIE

 5. Dalej mamy obowiązek wybrania rodzaju pisma oraz opisania sprawy.

 6. Do przygotowanego pisma można dodać załączniki, przy czym maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 5MB. Lista rozszerzeń dodawanych załączników jest dostępna w portalu. W celu wysłania do naszej poradni pisma np. Wniosku rodziców do Zespołu Orzekającego w MPPP, do przygotowywanego pisma należy załączyć skan wypełnionego wniosku, który jest przygotowany do pobrania w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej.
  Uwaga: Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane i korespondencja nie zostanie dostarczona

 7. Na koniec, po zakończeniu przygotowania pisma należy wybrać opcję “podpisz i wyślij” i dalej wybrać czy dokument ma zostać podpisany “profilem zaufanym” czy “podpisem kwalifikowanym”. Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu za pomocą kodu autoryzacyjnego poprzez określony kanał komunikacyjny.

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP!!!

 

Nośniki danych

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),

 • pamięć masowa USB

Nośniki danych powinny być opatrzone danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Formaty załączników:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

1.DOC, DOCX, RTF, ODT
2.XML, XLS, XLSX, ODS,
3.TXT
4.GIF, TIF, JPG, PNG, SVG
5.PDF

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje pomocnicze:

 • Wzory obowiązujących druków w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie › zobacz

 • Nasz identyfikator na platformie ePUAP › MPPP_Krosno

 • Nasz profil na platformie ePUAP › epuap.gov.pl

 • Pełna lista punktów potwierdzających profilu zaufany › pz.gov.pl