Ankieta dotycząca funkcjonowania uczniów w przestrzeni internetowej, zachowań ryzykownych, dobrostanu psychicznego

W Internetowe ankiecie przeprowadzonej w październiku i listopadzie 2023 wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 klas szkół średnich wzięło udział 1481 uczniów i uczennic. Wiek badanych osób na ogół mieścił się w przedziale między 12 a 17 lat. Wśród badanej grupy nieco więcej znalazło się kobiet, niż mężczyzn. Wśród uczniów, którzy wypełnili ankietę najwięcej znalazło się uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego (38,3%) oraz Technikum (36,3%). Uczniowie Szkół Podstawowych stanowili 18,8% badanej grupy, a pozostałą część uczniowie Szkół Branżowych.

Uczniowie zapytani o swoje samopoczucie na ogół czują się dobrze, ale 14,8% uczniów deklaruje złe samopoczucie. Dla prawie wszystkich zapytanych uczniów chodzenie do szkoły wywołuje stres. Najczęściej jego przyczyną jest konieczność prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, szczególnie w formie wypowiedzi ustnej na forum klasy. Uczniowie obawiają się tego, że sobie nie poradzą oraz nastawienia nauczycieli.

Uczniowie chcieliby na godzinach wychowawczych poruszać tematy związane z radzeniem sobie ze stresem, depresją czy przemocą i agresją oraz związane z integracją zespołu klasowego, a także zdrowiem i kondycją fizyczną. Uczniowie krośnieńskich szkół na ogół są zadowoleni z relacji z rówieśnikami, lubią szkołę do której chodzą, choć nie zawsze uważają, że ich klasa jest zgrana. Kontaktują się ze sobą w sposób bezpośredni lub za pomocą portali społecznościowych lub SMS-ów. Dla większości uczniów ważne jest, aby posiadać bliskich przyjaciół i szczęśliwą rodzinę. Chcą mieć w przyszłości dobrą pracę i dużo wolnego czasu. Ważne jest dla nich także rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie siebie i spełnianie marzeń oraz korzystanie z życia. ... 

Continue Reading

Wielkanoc 2024

Image by Freepik

Życzymy Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Monika Prugar Dyrektor Miejskiej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie ... 

Continue Reading

ABC prawidłowego rozwoju mowy

ABC prawidłowego rozwoju mowy

W skład aparatu służącego do wytwarzania dźwięków mowy wchodzi narząd oddechowy, fonacyjny (krtań, tchawica), a także artykulacyjny (jama gardłowa, ustna i nosowa).

Budowa narządu artykulacyjnego ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowej artykulacji. Przykładami nieprawidłowości przyczyniającymi się do wadliwej artykulacji mogą być: ... 

Continue Reading

Jak rozwija się komunikacja interpersonalna u dziecka?

Komunikacja to porozumiewanie się międzyosobowe, przekazywanie innym myśli, potrzeb, opinii. Dokonuje się za pomocą mimiki twarzy, ciała, gestów, a przede wszystkim za pomocą słów wypowiadanych układanych w zdania o funkcji   informatywnej– zawierającej informacje o świecie i ludziach,  ekspresywnej– wyrażającej uczucia i emocje,  impresywnej – dążącej do kształtowania postaw i zachowań odbiorcy, przejawia się w wydawaniu stanowczych nakazów,  poetyckiej – jej celem jest zachwycić, zaskoczyć lub rozśmieszyć odbiorcę.

Już po narodzinach dziecko śledzi twarz matki, patrzy jej prosto w oczy, bo najważniejszy zmysłów – wzrok, również jest sprzymierzeńcem niemowlaka w rozwijaniu wczesnej komunikacji z rodzicem. Odkrycie, że noworodek ma najlepszą ostrość wzroku na odległość ok. 20-30 cm było zaskoczeniem dla specjalistów psychologii rozwojowej. Spodziewano się, że będzie to znacznie większy dystans, pozwalający na przyglądanie się oddalonemu otoczeniu, do którego maluszek nie może się jeszcze zbliżyć. Przecież dziecko nie ogląda z bliska zabawek i nie czyta książeczek. Natomiast obserwacja tego, co się dzieje ze wzrokiem dziecka, gdy jest na rękach opiekuna, w pełni wyjaśnia, dlaczego ten dystans jest dla niego korzystny. To odległość od twarzy rodzica podczas karmienia. Zdolność ostrego widzenia w trakcie karmienia, pozwala na nawiązywanie intymnego kontaktu wzrokowego. Połączenie odczucia zaspokajania głodu z patrzeniem w oczy osoby, dzięki której dziecko osiąga przyjemny stan sytości, uczy cenić relacje z ludźmi. Zadowolenie z troski wyraża uważnym patrzeniem w oczy i błogimi uśmiechami. Dodatkowo słysząc przemawianie rodzica całe skupia się na jego osobie. Jest to pierwszy komunikat . Na każdą okazaną troskę reaguje uśmiechem i spojrzeniem, wyrażając swoją wdzięczność za to, a jednocześnie zainteresowanie kontaktem. W tym zachowaniu jest wyraźny podział ról i naprzemienność, a to jest podstawą dobrej komunikacji.

Kiedy rodzic patrząc na maluszka robi różne miny, np. wyraz zaskoczenia albo grymas gniewu, on to odzwierciedli. W ten sposób nie tylko rozwija różne umiejętności, ale przede wszystkim okazuje empatię i mówi „wiem, co czujesz”. Warto głębiej zastanowić się nad tą zdolnością dziecka, która jest jedną z jego wyjątkowych kompetencji komunikacyjnych. Odczytywanie emocji innych to jedna z ważniejszych umiejętności potrzebna w dobrym funkcjonowaniu społecznym i dobrej komunikacji. Płacz dziecka to cała gama reakcji: kwilenie, żalenie się, zawodzenie, nerwowe spazmy, krzyk. Każda z nich oznacza coś innego. W zależności od natężenia może wskazywać na nudę, tęsknotę, strach, zimno, głód lub ból. Gdy rodzic trafnie rozpoznaje potrzebę, dziecko przekonuje się o swojej skuteczności. To zachęca go do dalszych wyrazistych reakcji i poszerzania repertuaru zachowań komunikacyjnych. ... 

Continue Reading

Zaburzenia depresyjne u dzieci

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, którego głównym wyznacznikiem jest przewlekłe obniżenie nastroju oraz problemy z jego regulacją – anhedonia, poczucie wewnętrznej pustki, drażliwość, wybuchy gniewu oraz szereg innych objawów.

Wśród naszego społeczeństwa często mówi się o depresji w kontekście osób dorosłych lub młodzieży; jednak nawet te najmłodsze dzieci zmagają się z nią na co dzień. Co więcej, nie jest to zjawisko rzadkie, jednak bardzo utrudnione jest jej diagnozowanie. Małe dziecko zazwyczaj nie jest w stanie precyzyjnie opisać swojego samopoczucia i większość rzeczy wyraża poprzez zachowanie.

Depresja u dzieci nie jest oddzielną jednostką chorobową i ma takie same objawy jak ta u dorosłych i młodzieży. ... 

Continue Reading

Opóźniony rozwój mowy czy norma?

Proces kształtowania się mowy dziecka zazwyczaj przebiega według usystematyzowanych schematów i tak naprawdę rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, kiedy to kształtują się narządy mowy i zmysłów, a także dojrzewa układ nerwowy. Biorąc pod uwagę fakt, że na rozwój procesu mowy wpływa również wiele czynników genetycznych, prawidłowy rozwoju narządów zmysłów (szczególnie słuchu i wzroku), prawidłowy rozwój psychoruchowy i poznawczy oraz w ogromnym stopniu czynniki środowiskowe (prawidłowa opieka i pielęgnacja dziecka w okresie noworodkowo-niemowlęcym, prawidłowe wzorce środowiska w procesie mowy i komunikacji), rodzice nie zawsze mają pewność, czy ich dziecko nabywa umiejętności językowe i komunikacyjne w wystarczającym stopniu.

Dzieci późno mówiące to grupa dzieci, u których obserwujemy na wczesnym etapie rozwoju opóźnienie nabywania mowy czynnej, ale jednocześnie dobre rozumienie, prawidłowy poziom rozwoju poznawczego, brak diagnozy genetycznej czy neurologicznej (Rescorla L., 1989; Leonard L., 2014). Co ciekawe, w wieku 18–35 miesięcy dotyczy to około 15% dzieci. Za jedno z kryteriów przyjmuje się, że słownik takiego dziecka w 24 miesiącu obejmuje około 50 słów.

Dodatkowymi kryteriami są: brak łączenia słów w wypowiedź w wieku 24 miesięcy i oczywiście niepokój rodziców dotyczący rozwoju mowy swojego dziecka (Capone Singleton, 2017). W logopedii tradycyjnej wskazuje się, że do pół roku opóźnienie w rozwoju mowy czynnej jest dopuszczalne. W praktyce zawodowej stosuję zasadę, aby interweniować i sugerować wizytę kontrolną u logopedy w sytuacji, gdy dziecko używa jedynie pojedynczych słów lub nie mówi słowami w wieku 18 miesięcy. Diagnostycznymi są słowa mama czy tata, które w tym wieku powinny już być używane przez dziecko. Wtedy wdrożenie kilku podstawowych zasad, mających na celu rozwijanie mowy dziecka, przyniesie szybko oczekiwany rezultat, a do 2 urodzin opóźnienie w rozwoju mowy ma szansę zniknąć. ... 

Continue Reading