Zespół Samokształceniowy Psychologów i Pedagogów

W dniu 24 listopada 2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i psychologów z krośnieńskich szkół z pracownikami poradni – w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Tym razem zespół samokształceniowy poświęcony był omówieniu zagadnień stanowiących tematykę XII Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbył się 10 października w Warszawie.

Pracownicy poradni, którzy uczestniczyli w Kongresie zdali relacje z jego przebiegu skupiając się zwłaszcza na trzech wiodących tematach:

  1. Uczniowie ze spektrum autyzmu.
  2. Trudne sytuacje pomiędzy uczniami w nowej szkole podstawowej.
  3. Uczeń wymagający indywidualnego wsparcia.

Ostatni temat zaplanowano jako panel dyskusyjny, dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami i doświadczeniami pedagogicznymi.

Tym razem, podobnie jak zazwyczaj, spotkanie nie wyczerpało wszystkich nurtujących pedagogów problemów wynikających z codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Następne zebranie Zespołu zaplanowano na styczeń 2018 r.

 

Marta Surma – pedagog