Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

to praca osoby poddanej terapii z własnymi falami mózgowymi (bio-) dzięki podawanej informacji zwrotnej (-feedback), pod kierunkiem uprawnionego terapeuty.

To wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do odzwierciedlenia procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie zwykle sprawy, a które może nauczyć się świadomie kontrolować.

 

Terapia Biofeedback pomaga w:

 • poprawie pamięci i koncentracji uwagi,
 • wzroście poziomu motywacji do nauki,
 • zwiększeniu odporności na stres,
 • uczeniu samokontroli i reakcji emocjonalnych.

 

Terapia Biofeedback jest skuteczna w przypadku problemów, takich jak:

 • nadpobudliwość – ADHD,
 • spowolnienie psychoruchowe – ADD
 • fobie,
 • zaburzenia dyslektyczne,
 • zaburzona orientacja przestrzenna,
 • obniżona sprawność manualna,
 • zaburzona integracja sensoryczna,
 • nieadekwatna pamięć wzrokowa i słuchowa,
 • tiki,
 • opóźniony i zaburzony rozwój mowy,
 • chwiejność emocjonalna,
 • autyzm i zespół Aspergera,
 • mózgowe porażenie dziecięce,

 

EEG Biofeedback opiera się na dwóch podstawowych założeniach; po pierwsze, że aktywność elektryczna mózgu odzwierciedla stan psychiczny, po drugie, że tę aktywność możemy trenować.
To nauka samoregulacji fal mózgowych, osiągania pożądanego stanu umysłu.

EEG Biofeedback polega na rejestrowaniu informacji pochodzących z fal mózgowych za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy i wyświetlaniu ich na ekranie komputera, czyli dostarczaniu  informacji zwrotnej osobie poddanej terapii. Gdy zmienia ona swój stan psychiczny, zmieniają się amplitudy fal mózgowych o różnych częstotliwościach. Widzi tę zmianę, ponieważ jest ona odzwierciedlana na ekranie komputera, i stara się zmieniać swój wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji.

 

PRZEBIEG SESJI TERAPEUTYCZNEJ:

Do odpowiednich punktów na głowie uczestnika sesji treningowej zostają przyklejone elektrody (uczestnik nie ma kontaktu z prądem!).

Elektrody odpowiedzialne są za przesyłanie fal mózgowych do komputera.

Osoba poddawana terapii na swoim monitorze widzi zadanie do wykonania, a trener obserwuje zapis wykresu fal mózgowych. W sytuacji generowania przez mózg pożądanych fal zadanie staje się łatwiejsze – w zależności od ustawień parametrów sesji.

Jedna sesja dla osoby dorosłej trwa 50 minut, dla dziecka 30 minut.

Ponieważ sesja treningowa EEG Biofeedback jest to “uczenie się mózgu” należy uczestniczyć w jednym, bądź większej ilości cykli treningowych (cykl to 30 sesji), co jest zależne od problemu osoby poddawanej terapii. Częstotliwość 1-2 razy w tygodniu.

Pierwsze efekty zauważalne są już po 10 sesjach, jednak dla uzyskania pożądanego efektu należy uczestniczyć w odpowiedniej ilości sesji bez przerwy.

Przerwanie ciągłości terapii powoduje utratę dotychczasowych postępów i skutkuje koniecznością rozpoczęcia jej od początku.