Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

 

Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami

 

Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci w wieku 10-12 lat, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

 

Miejsce i czas treningów:
Treningi odbywają się w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie (ul. Lewakowskiego 14).
Zajęcia dla dzieci trwają 6 h (3 spotkania po 2h) i odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii zimowych (29.01 – 2.02.2018) w godzinach 9:00 – 11.00.

 

Osoby prowadzące:

Ewa Zawada, Anna Korab

 

ZAPISY
Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie MPPP w Krośnie,ul. Lewakowskiego 14. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 134320519