Zaproszenie do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA – zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”. Zadanie to współfinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Konkurs zakłada zgłoszenie jednej bajki i ilustracji o dowolnej tematyce, wykonanej przez dziecko/dzieci wraz z rodzicem/rodzicami.

Komisja konkursowa wybierze 10-15 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną opublikowane w formie publikacji książkowej, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie zostały zawarte w Regulaminie konkursu, który zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu “Bajką do mnie mów”