Spotkanie z psychologami i pedagogami szkolnymi z terenu Miasta Krosna

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie, którego głównym punktem było przedstawienie przez pracowników poradni relacji z XIV Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Osoby uczestniczące w kongresie przedstawiły zebranym prezentacje wykładów, moderowały też dyskusję, która wywiązała się w trakcie spotkania. Dyrektor poradni przedstawiła pedagogom i psychologom aktualne zagadnienia dotyczące prawnych i formalnych podstaw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zaprezentowała ofertę programową poradni na rok szkolny 2019/2020, zawierającą propozycje zajęć grupowych, warsztatów, pogadanek i wykładów dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych. Uczestnicy spotkania otrzymali stosowne materiały informacyjne, za zgodą organizatorów Kongresu, udostępniono im także multimedialną prezentację tegorocznych wykładów.

Jednym z podstawowych zadań statutowych poradni jest utrzymywanie ścisłej współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi. W Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie współpraca ta od kilku lat ma charakter spotkań szkoleniowych w ramach „sieci współpracy i samokształcenia”, podczas których podtrzymywane są wzajemne relacje zawodowe między pracownikami poradni a pedagogami i psychologami szkolnymi. Dzięki temu możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz rozwiązywanie wspólnych problemów edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych. W ramach tej formy współpracy pedagodzy i psycholodzy szkolni spotykają się cyklicznie w poradni w każdym roku szkolnym.

Opracowanie:

Urszula Ostafil – psycholog