Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „ZABAWY I SPORTY ZIMOWE”

W dniu 17.02.2017 r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – zorganizowanego przez p. Urszulę Nowakowską: „Zabawy i sporty zimowe”. Konkurs adresowany był do dzieci 6- letnich z krośnieńskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Gorąco dziękujemy za udział w naszym konkursie i duże zaangażowanie, bo wszystkie prace były piękne. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem: musiała wybrać te najpiękniejsze. W skład komisji wchodziły następujący pracownicy poradni: p. Elżbieta Kustra-psycholog, p. Marta Surma-pedagog, p. Urszula Nowakowska-rehabilitant. Jury konkursu uwzględniając bardzo wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prac – przyznało I trzy miejsca, II trzy miejsca, III trzy miejsca oraz 17 wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim dzieciom za wykonane samodzielnie prace, a nauczycielom – za poświęcony czas i opiekę artystyczną nad dziećmi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.