Reforma edukacji

Szanowni Państwo
Rodzice, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie

W związku z reformą edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanych stronach internetowych:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi na wyżej wymienionych stronach internetowych.