Sprawozdanie z Dnia Logopedy

W tym roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie został zorganizowany konkurs logopedyczno – plastyczny na najciekawszą ilustrację do wierszy Julina Tuwima, jak również odbyły się:

  • prelekcje on – line dla rodziców nt. Wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka;
  • szkolnie on – line dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych oraz specjalistów nt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową oraz pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i uczniów w dziedzinie sztuki plastycznej. Adresatami konkursu były dzieci 5-6 – letnie z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta Krosna.

Prace były rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku 5 – 6 lat;

II kategoria – dzieci w wieku 7, 8, 9 lat.

Na konkurs wpłynęło 162 prace z 4 szkół i 4 przedszkoli z terenu naszego miasta. Wszystkie prace konkursowe nawiązywały do wierszy Juliana Tuwima, zawierały bardzo dużo elementów w nazwach których zawarte były trudne głoski. Przedszkolaki jak i uczniowie klas I – III wykazali się ogromną pomysłowością i doborem form plastycznych.
Na potrzeby konkursu powołano komisję konkursową, która wyłoniła zwycięzców. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast laureaci i osoby wyróżnione nagrodzono książkami, puzzlami oraz malowankami. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w konkursie.

A oto galeria prac naszych laureatów:

Galeria prac – przedszkola