Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Symbolicznym kolorem autyzmu jest kolor niebieski. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 18 grudnia 2007, z inicjatywy Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Kataru Hamada ibn Chalifa as-Sani i ma na celu podnoszenie wiedzy społecznej na temat autyzmu. Nasza wiedza o autyzmie jest wciąż za mała. Wspólnie organizowane akcje pozwalają podnosić świadomość społeczną i wspierać osoby z autyzmem.

 

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe objawiające się różnicami
w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej.

     

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać.

 

W dniu 2 kwietnia 2021 roku (piątek) w godzinach 8.00 – 12.00 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie zainteresowani rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących spektrum autyzmu.

 

Ponadto w dniu 15 kwietnia 2021 r. odbędzie się szkolenie on –line dla nauczycieli z wykorzystaniem platformy TEAMS „Zaburzenia ze spektrum autyzmu”

 

O szczegółach związanych ze spotkaniem szkoleniowym dla nauczycieli poinformujemy Dyrektorów Szkół drogą elektroniczną.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!