Dojrzałość szkolna

Wiek przedszkolny i szkolny jest okresem wzmożonego rozwoju dziecka w następujących obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać dziecku nowych i różnorodnych bodźców gwarantujących dynamiczny rozwój psychofizyczny. Dobrze prowadzona edukacja daje możliwość wyrównywania szans dzieci, a ich rozwój jest wtedy bardziej harmonijny.
Aby rozpocząć naukę w szkole dziecko powinno mieć stosownie do wieku rozwinięte funkcje poznawcze, pamięć, spostrzeganie, myślenie, umiejętność skupienia uwagi. Gwarantuje to osiąganie sukcesów. Sukcesy są dziecku bardzo potrzebne, ponieważ nauka staje się wtedy ciekawa, a ono samo ma dużą motywację do pracy. Szkoła może pomóc dziecku w rozwijaniu ciekawości świata, zainteresowań, ukierunkowywać je. Zdobywanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej – to proces długofalowy, kumulujący różne doświadczenia dziecka z poprzednich lat. Przygotowanie do szkoły – to nie tylko wyposażenie nowego tornistra, to nie tylko opanowanie czynności związanych z pisaniem, czytaniem oraz liczeniem. Na dojrzałość szkolną składa się wiele różnych umiejętności, sprawności i nawyków, do których dziecko dochodzi „krok po kroku”. Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dziecka jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej „karierze” przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem i przygotowaniem do szkoły.

Każde dziecko jest indywidualnością, jego rozwój przebiega w różnym tempie, dlatego bardzo ważne jest, aby wspierali go zarówno rodzice, jak i nauczyciele. To, w jakim stopniu dziecko poradzi sobie w rzeczywistości szkolnej zależy od stopnia jego dojrzałości w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej oraz fizycznej.

Opracowanie:
Anna Korab – psycholog, Mariola Mola – pedagog