Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

Badanie dzieci w poradni – pod kątem dojrzałości szkolnej:

  • to badanie inteligencji, rozwoju psychomotorycznego oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego;
  • to dodatkowe uzupełnienie tego, co o dziecku wiedzą jego rodzice i nauczyciel przedszkola;
  • to pomoc w podjęciu przez rodziców ostatecznej, samodzielnej decyzji:„co będzie lepsze dla mojego dziecka: odroczenie obowiązku szkolnego, przyspieszenie obowiązku szkolnego, czy nauka w klasie I zgodnie z wiekiem ustalonym ustawowo tj. 7 lat?”

Na czym polega badanie w poradni?

Badanie w poradni – to w zasadzie jednorazowe spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami, trwające ok. 3 godziny;

Badanie przeprowadza psycholog, pedagog, logopeda;

Testy diagnostyczne mają formę zabawową, nie powodują stresu ani nadmiernego przemęczenia;

 

Rodzice uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu ich dziecka na tle jego rówieśników w następujących sferach:

  • rozwój umysłowy (inteligencja oraz związane z nią funkcje poznawcze: m.in. pamięć, uwaga, zasób słownictwa, wiedza społeczna, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz słuchowo-językowe)
  • rozwój emocjonalny (dojrzałość emocjonalna i społeczna)
  • rozwój motoryczny ( sprawność dłoni w zakresie ruchów precyzyjnych oraz zręczność ruchowa całego ciała)
  • rozwój mowy ( norma wiekowa lub opóźnienie, wady wymowy)
  • lateralizacja (dominacja oka i ręki)
    Po zakończeniu badania rodzice otrzymują informację o wynikach diagnozy oraz wskazówki, nad jakimi umiejętnościami dziecka należy pracować, aby zapewnić mu prawidłowy i harmonijny rozwój.

Na takie badanie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!
Dyrektor MPPP w Krośnie – Renata Brągiel wraz z pracownikami