Trening Pewności Siebie

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
  • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

  • uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym;
  • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole;
  • dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników.
Miejsce i czas treningów:
Treningi odbywają się w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie (ul. Lewakowskiego 14).
Zajęcia dla dzieci trwają 6 h (2 spotkania po 3h) i odbywać się będą w czwartki w godzinach 13:00 – 16.00.
Warsztaty dla rodziców trwają 2 h w czwartek w godzinach 14:00-16:00.

Osoby prowadzące: Monika Prugar, Ewa Zawada, Grażyna Okrajek

Zgłoszenie, dostępne w dziale Druki do pobrania lub w sekretariacie poradni, należy złożyć w sekretariacie MPPP w Krośnie na ul. Lewakowskiego 14.