Arteterapia – terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą

Głównym celem arteterapii jest dokonanie zmiany oraz rozwoju osobistego za pomocą sztuki: plastyki, muzyki, tańca, dramy, literatury, filmu, fotografii. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, bez mówienia „wprost”. Podczas arteterapii może występować nauczanie nowych umiejętności i technik plastycznych, jednak skierowana jest ona raczej na rozwijanie i wydobywanie obrazów pochodzących z wnętrza osoby, niż na odtwarzanie obrazów i obiektów odbieranych przez osobę ze świata zewnętrznego.

Arteterapia to działania, które można wykorzystywać w pracy
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak też w celu rozwijania talentów w pracy z dzieckiem zdolnym.

Cele działań arteterapeutycznych:

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • Pobudzanie i rozwój twórczej wyobraźni
 • Wnikliwa obserwacja rzeczywistości
 • Wgląd w istotę swojego ja, praca z emocjami, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń i frustracji
 • Myślenie metaforyczne
 • Kreowanie własnego ja, zastanawianie się nad sobą, obrazowanie doznań
 • Przekraczanie dotychczasowych schematów blokujących siły twórcze
 • Diagnoza potrzeb i możliwości twórczych adresata arteterapii
 • Terapia zaburzeń poznawczych, emocjonalnych, społecznych
 • Socjalizacja
 • Usprawnianie motoryki
 • Uwrażliwienie na emocje
 • Penetracja własnych emocji przyjemnych i przykrych
 • Uwrażliwienie na drugiego człowieka
 • Rozważania dotyczące przeszłości, przyszłości i teraźniejszości
 • Docieranie do swoich marzeń i pragnień, rozwijanie, umiejętności samooceny, docieranie do swoich umiejętności i talentów, budowanie systemu wartości.

Arteterapia szczególnie polecana jest w następujących przypadkach:

 • nadpobudliwości
 • zaburzeniach koncentracji,
 • nieśmiałości, braku pewności siebie,
 • problemach wyrażania emocji,
 • nerwicach, zaburzeniach lękowych,
 • zaburzeniach emocjonalnych, depresji,
 • dla osób niepełnosprawnych,
 • z uzależnieniach.

Zasady Arteterapii:

 1. Dobrowolność uczestnictwa i decydowania uczestnika o swojej aktywności.
 2. Dwupoziomowa komunikacja polegająca na porozumiewaniu się w sferze werbalnej i niewerbalnej.
 3. Sprzeciw wobec rywalizacji, podkreślenie braku podziału na zwycięzców i przegranych.
 4. Zasada „tu i teraz”, podkreślająca wagę doznań doświadczanych podczas zajęć.

 

 

Techniki arteterapeutyczne:

SZTUKI WIZUALNE – plastykoterapia, tworzenie różnorodnych form wizualnych

BIBLIOTERAPIA – własna twórczość literacka, pisanie pamiętników, listów, czytanie bajki terapeutycznej

CHOREOTERAPIA – terapia tańcem i ruchem

TEATROTERAPIA – spontaniczne przedstawienie teatralne sprzyjające odreagowaniu stłumionych emocji, konfliktów

ERGOTERAPIA – terapia zajęciowa np. w pracowniach tkackich, ceramicznych, rzeźbiarskich

LUDOTERAPIA – przez gry i zabawy

MUZYKOTERAPIA – przez kontakt z muzyką

POEZJOTERAPIA – terapia za pomocą czytania, recytowania lub pisania wierszy

SYLWOTERAPIA I HORTITERAPIA – poprzez obcowanie z przyrodą, drzewoterapia

FILMOTERAPIA – oglądanie i analiza filmów

FOTOGRAFOTERAPIA – tworzenie fotografii lub analiza

CHROMOTERAPIA – terapia kolorem

RELAKSACJA – różnorodne techniki relaksacyjne

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA – budzenie kreatywności

 

Opracowała:

Mariola Mola – pedagog