Zakończyła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W okresie od 7 maja 2019 r. do 2 lipca 2019 r.  w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Zachęceni przez pracowników poradni rodzice sami zgłosili się do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych. Prowadzone zajęcia – tym razem przez Jolantę Gierlach – Jurczak (psychologa) oraz Monikę Prugar (pedagoga) – miały na celu wsparcie rodziców w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz poszerzenie kompetencji rodzicielskich.

Program  „Szkoły” obejmował takie zagadnienia, jak:

  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne i wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
  • kary a konsekwencje.

Odbywające się w niewielkiej grupie spotkania warsztatowe pozwoliły rodzicom ćwiczyć umiejętne komunikowanie się z dzieckiem oraz wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi. Atmosfera zaufania i spokoju przyczyniła się również do nawiązania koleżeńskich relacji pomiędzy uczestnikami, co już w trakcie trwania programu zaowocowało wymianą numerów telefonów i wzajemnym poznawaniem dzieci.

Z przeprowadzonej ewaluacji zajęć wynika, że rodzice odnieśli osobiste korzyści z udziału w warsztatach; w anonimowych ankietach wymienili jako najważniejsze:

zrozumienie dziecka, inne nastawienie do dziecka, pogłębienie wiedzy wychowawczej, uzyskanie wsparcia, wiedza jak zachować się w pewnych sytuacjach, lepsze rozwiązywanie trudnych sytuacji, częste chwalenie i wczuwanie się w sytuację dziecka, ułatwienie komunikacji, umiejętność konstruktywnego chwalenia, uspokojenie wynikające  z uświadomienia sobie, że wiele osób ma podobne problemy.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że poleciliby zajęcia innym rodzicom.

Zachęcamy do skorzystania z tej rekomendacji.

Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach umiejętności wychowawczych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, których realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrektor

MPPP w Krośnie

Renata Brągiel

      wraz z prowadzącymi „Szkołę”