Zespół Samokształceniowy psychologów i pedagogów szkolnych.

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych z krośnieńskich szkół na spotkania w bieżącym roku szkolnym Zespołu Samokształceniowego w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14.

Temat spotkania: „Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół z terenu miasta Krosna – w roku szkolnym 2018/2019”.

 

Plan spotkania:

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
2. Wybrane zagadnienia w przepisach prawa oświatowego.
3. Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej MPP-P w Krośnie w roku szkolnym 2018/2019 – w oparciu o rozpoznawanie potrzeb ze strony pedagogów i psychologów szkolnych.
4. Sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszamy:

Liderzy zespołów samokształceniowych:
Marta Surma
Sławomir Pietraszewski
Dyrektor MPP-P w Krośnie
Renata Brągiel