Zaproszenie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych z terenu Miasta Krosna.

          Jak co roku we wrześniu – dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie zaprasza Państwa dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli organu prowadzącego z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna – na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

            W bieżącym roku szkolnym spotkanie odbędzie się 24 września 2018 r.  o godz. 13:00 w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14.

 

Temat spotkania: „Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach w Krośnie w roku szkolnym 2018 – 2019.”

 

Zakres tematyczny:

  1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  3. Współpraca MPPP w Krośnie ze szkołami i przedszkolami w zakresie organizowania kształcenia specjalnego, w szczególności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych przez specjalistów Poradni.
  4. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej zalecane przez Poradnię, w tym: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
  5. Zindywidualizowana ścieżka, a nauczanie indywidualne – List Rzecznika Praw Dziecka skierowany bezpośrednio do dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz pośrednio – do dyrektorów jednostek systemu oświaty i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie w roku szkolnym 2018 – 2019 opracowana m.in. w oparciu o rozpoznanie potrzeb dyrektorów w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli.

 

Serdecznie zapraszam:

Renata Brągiel       

Dyrektor MPPP w Krośnie

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych – Pobierz PDF >>>