ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH.

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie Zespołu Samokształceniowego w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. godz. 9:00 w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14.

 

Temat spotkania:

XIII Ogólnopolski Kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych „Największe wyzwania w pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/ 2019”.

 

Plan spotkania:

  1. Jak pracować z uczniem sprawcą agresji i ofiarą agresji.
  2. Dzieci i młodzież w psychologicznym kryzysie indywidualnym- możliwość wsparcia w szkole.
  3. Seksualność dzieci i młodzieży – najczęstsze wyzwania w pracy pedagoga.
  4. Praca pedagoga i psychologa szkolnego wobec zmian prawnych w roku szkolnym 2018/ 2019.

 

Prowadzący  spotkanie:

Marta Surma – pedagog

Urszula Ostafil – psycholog

 

Dyrektor M PP-P w Krośnie

Renata Brągiel