Warsztaty dla psychologów i pedagogów w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

       W dniu 13 grudnia 2019 r. pracownicy pedagogiczni poradni oraz zaproszeni pedagodzy i psycholodzy z krośnieńskich szkół uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Pana Arkadiusza Nepelskiego.

Prowadzący zajęcia zaoferował poradni bezpłatne przeprowadzenie warsztatów w ramach promocji swojej firmy ,, Brakujące lekcje ‘’, która prowadzi działalność psychoedukacyjną i szkoleniową dla podmiotów związanych z oświatą i edukacją. Wybrany przez poradnię temat warsztatów dotyczył relacji i emocji w pracy nauczyciela. Liczna grupa uczestników zajęć miała okazję poznać ciekawe techniki zarządzania emocjami decydującymi dla budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno w odniesieniu do kontekstu zawodowego, jak i życia prywatnego. Prowadzący umiejętnie moderował pracę zespołu, proponował aktywne metody pracy sprzyjające integracji grupy i zachęcające do autorefleksji. Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili kompetencje prowadzącego oraz merytoryczną wartość zajęć.

 

 

Informację opracowała:
Urszula Ostafil – psycholog