Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „rusza” 27 stycznia 2020 roku

W dniu 27 stycznia 2020 r. (w poniedziałek) odbędzie się kolejna edycja warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez psychologa i pedagoga Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie.  Jest to zintegrowany program zajęć łączących teoretyczne zagadnienia dotyczące wychowania i rozwoju dziecka z aktywnymi metodami pracy warsztatowej, dzięki którym uczestnicy mogą doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Główną ideą programu jest wyposażenie rodziców i wychowawców w praktyczne umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

     Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w MPP-P w Krośnie zapoczątkowała swoje działanie w 2016 roku. Od tego czasu wielu rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych, skorzystało z tej formy doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych i pozytywnie oceniło praktyczne efekty zdobytych na warsztatach doświadczeń. Zajęcia prowadzone są przez pracowników poradni posiadających certyfikaty do prowadzenia programu.

     Cykl zajęć obejmuje 10 cotygodniowych 2-3 godzinnych spotkań grupowych. Pierwsze spotkanie w dniu 27 stycznia 2020 r. będzie miało charakter zajęć integracyjnych i informacyjnych. Kolejne bloki tematyczne poświęcone będą kluczowym zagadnieniom związanym z procesem wychowania.

Tematy poszczególnych zajęć:

  • Określanie granic, wymagań i zasad w procesie wychowania dziecka.
  • Radzenie sobie z uczuciami.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Konsekwencje a kary.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • ,,Wpisywanie’’ dziecka w role i uwalnianie od nich.
  • Pomocna pochwała i zachęta, czyli jak mądrze chwalić.

       Ze względu na specyfikę pracy warsztatowej grupa nie może przekroczyć ilości 14 osób, w związku z czym o zakwalifikowaniu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń, które rejestruje sekretariat poradni.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 stycznia 2020r.

        Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie. Zapewniamy, że spotkania ze specjalistami poradni oraz innymi rodzicami, wyposażą  Państwa w nowe doświadczenia i kompetencje wychowawcze, które przeniesione na relacje w Państwa rodzinach zaprocentują stworzeniem satysfakcjonującego wszystkich,  bezpiecznego i wspierającego środowiska rodzinnego.

Zapraszamy:

Renata Brągiel – dyrektor

oraz osoby prowadzące: Urszula Ostafil – psycholog, Monika Prugar – pedagog