TERAPIA BIOFEEDBACK

Szanowni Rodzice !

W oparciu o Regulamin funkcjonowania Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie w warunkach epidemiologicznych  oraz Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 (wytyczne MEN, MZ i GIS) dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.  – ze  względu na zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Waszych dzieci oraz pracowników poradni – informujemy, iż terapia Biofeedback w bieżącym roku szkolnym została zawieszona do odwołania.                                            

Renata Brągiel

Dyrektor MPPP w Krośnie