Szkolenia on-line dla nauczycieli i rodziców

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego oraz rodziców, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie zrealizowała w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 szkolenia online o tematyce dostosowanej do aktualnych problemów, z jakimi mierzą się nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, a także rodzice dzieci uczęszczających do szkół i  przedszkoli.

 

Specjaliści poradni poprowadzili następujące webinaria:

  • „Zdrowie psychiczne uczniów w czasie epidemii” dla pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, szkolenie poprowadziły: Wioleta Barsznica, Aleksandra Gadzała, Katarzyna Samborska w dniu 18.11.2020r.
  • „Negatywne zjawiska w cyberprzestrzeni” dla pedagogów szkół ponadpodstawowych, szkolenie poprowadził Sławomir Pietraszewski w dniu 27.11.2020 r.
  • „Relacja z XV Ogólnopolskiego Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Uczeń kompetentny społecznie, emocjonalnie i cyfrowo – nowe zadania pedagoga i  psychologa szkolnego w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego uczniów” dla pedagogów szkół podstawowych, szkolenie poprowadziła Monika Prugar w dniu 27.11.2020 r.
  • „Zdrowie psychiczne uczniów w czasie epidemii” dla pracowników pedagogicznych szkół ponadpodstawowych, szkolenie poprowadziły: Wioleta Barsznica, Aleksandra Gadzała, Katarzyna Samborska w dniu 3.12.2020 r.
  • „Dziecko lękowe w domu i w szkole” dla rodziców uczniów szkół podstawowych, szkolenie poprowadziły: Wioleta Barsznica, Aleksandra Gadzała, Katarzyna Samborska w dniu 8.12.2020 r.
  • „Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli w dobie pandemii” dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, zrealizowano cz.1: „Czynniki wspierające i czynniki ryzyka związane z okresem rozwojowym ucznia”, szkolenie poprowadziły: Wioleta Barsznica, Aleksandra Gadzała, Katarzyna Samborska w dniu 17.12.2020 r.
  • „Praca z dzieckiem z afazją w szkole i przedszkolu” dla nauczycieli przedszkoli i  szkół podstawowych, szkolenie poprowadziły: Barbara Błażejowska, Adriana Sikora–Śliż w dniu 17.12.2020 r.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 przygotowujemy się do poprowadzenia kolejnych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a  także rodziców i młodzieży szkolnej. Tematyka oraz terminy proponowanych webinariów będą podawane na stronie naszej Poradni. Zachęcamy zatem do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej.

 

Opracowały: Aleksandra Gadzała, Katarzyna Samborska