„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Informujemy, iż zgodnie z ofertą Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie w II półroczu roku szkolnego 2016-17
od 6 lutego 2017 r. odbywać się będą warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
To ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych, opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „ Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…” rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Tematyka programu:

  • Określanie granic, norm, wymagań.
  • Radzenie sobie z uczuciami.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Kary, a konsekwencje w wychowaniu.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • Wpisywanie w role i uwalnianie od narzuconych ról.
  • Pomocna pochwała i zachęta; jak mądrze chwalić

Grupy docelowe w roku szkolnym 2016-17 to:
• dyrektorzy szkół;
• dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli;
• pedagodzy i psycholodzy szkolni;
• rodzice uczniów objętych terapią w poradni.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowany jest przez psychologów i pedagogów poradni, posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych.
Cykl zajęć obejmuje 10 co-tygodniowych spotkań 3-godzinnych (łącznie 40 godzin dydaktycznych).
Harmonogram zajęć w grupach (8-14 max osób) dostępny jest w sekretariacie poradni oraz znajduje się w dziale Informatory i pliki

 

Zachęcamy Państwa dyrektorów szkół, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, psychologów i pedagogów szkolnych, a także rodziców uczniów korzystających z pomocy poradni – do wzięcia udziału w programie “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć oraz potwierdzenie udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych do 31 stycznia 2017 r. (telefonicznie 134320519 lub pisemnie na e-mail poradni: mppp-krosno@wp.pl).

Dyrektor MPPP w Krośnie wraz z pracownikami