Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli publicznych przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia

W dniu 4 marca 2019r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli publicznych przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematem wydarzenia była „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla przedszkoli”.

 

W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

  1. Logopedia w pigułce- najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym­– mgr A. Sikora- Śliż, mgr J. Mróz
  2. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci w wieku przedszkolnym– mgr A. Korab
  3. Sprawność manualna dziecka przedszkolnego– mgr M. Mola
  4. Integracja sensoryczna, a rozwój dziecka– mgr I. Górka
  5. Wady postawy– mgr U. Nowakowska

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wspólnie z nauczycielami zaplanowano następne szkolenie w przyszłym roku szkolnym. Tematy kolejnego wydarzenia zostaną zaproponowane przez nauczycieli i pracowników poradni.

 

 

05.03.2019 r.

Anna Korab – psycholog