Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych z pracownikami MPP-P w Krośnie w ramach ,, Sieci współpracy i samokształcenia.’’

W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych w ramach ,, sieci współpracy i samokształcenia’’ na temat: „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

W ramach współpracy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – spotkanie odbyło się w PCEN ; Oddział w Krośnie.

Na spotkaniu szkoleniowym omówione zostały następujące zagadnienia:

1. „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”- Urszula Ostafil – psycholog MPPP w Krośnie.

2. „Jak rozmawiać z rodzicami dzieci i młodzieży o problemie pornografii” – Danuta Turek – Fijak – nauczyciel – konsultant PCEN w Krośnie:
a) asertywność a środki komunikacji werbalnej oraz komunikacji niewerbalnej,
b) wybrane elementy komunikacji przydatne podczas rozmów z dziećmi.

3. Omówienie oraz zaplanowanie tematyki spotkań w przyszłym roku szkolnym – Renata Brągiel – dyrektor MPPP w Krośnie.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją na temat omawianych problemów.
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ,,sieci współpracy i samokształcenia ‘’ odbyły się cztery spotkania pedagogów i psychologów szkolnych:

1. „Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu miasta Krosna”: 5 października 2018r. w MPPP w Krośnie.
2. „XIII Kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych, największe wyzwania w pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/2019”: 14 grudnia 2018r. w MPPP w Krośnie.
3. „Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci oglądających pornografię”:
29 marca 2019r. w MPPP w Krośnie.
4. „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”: 31 maja 2019 r. w PCEN; Oddział w Krośnie.

Wszystkie spotkania szkoleniowe w b.r. szkolnym cieszyły się dużym zainteresowaniem psychologów i pedagogów szkolnych, którzy brali w nich aktywny udział.

Dziękujemy wszystkim psychologom i pedagogom szkolnym z terenu Miasta Krosna za zaangażowanie w pracę w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia w przyszłym roku szkolnym 2019/2020.

 

Renata Brągiel
dyrektor MPPP w Krośnie
oraz liderzy zespołów samokształceniowych:
Monika Prugar, Sławomir Pietraszewski