Badania przesiewowe w przedszkolach miejskich

W Przedszkolu Miejskim Numer 5 w Krośnie w okresie od października do grudnia zostały przeprowadzone psychologiczno-pedagogiczne badania przesiewowe w ramach realizacji programu „ Ryzyko niepowodzeń szkolnych- ryzyko dysleksji”. Celem tych badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Badaniami objęte zostały dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Badania te zostały przeprowadzone przez specjalistę Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W badaniach uczestniczyło około 70 dzieci. Badany obszar to: motoryka mała, motoryka duża, orientacja przestrzenna, rozwój poznawczy, funkcje słuchowo-językowe i lateralizacja. W wyniku szczegółowej analizy przeprowadzonych badań niektórym dzieciom zaproponowano pogłębioną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w poradni, konsultację logopedyczną lub pod kątem integracji sensorycznej. Obecnie badania te prowadzone są w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

 

 

                                                                     Mariola Mola

                                                                      Pedagog MPPP