Szkolenia on-line

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu Miasta Krosna do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach on-line.

Poniżej znajduje się lista tematyczna zaplanowanych szkoleń; dokładna data spotkań on-line wraz z czasem ich trwania będzie ustalana na bieżąco, a zaproszenia do poszczególnych placówek oświatowych będą przekazywane drogą elektroniczną na ich adresy e-mail. 

Odrębne zajęcia on-line prowadzimy również dla uczniów w ramach godzin wychowawczych, po uprzednim uzgodnieniu tematyki i terminów zajęć ze szkołami.

Temat szkolenia

Prowadzący

Termin

Odbiorcy szkolenia

Specyficzne trudności w  nauce

Psycholog: Katarzyna Samborska

Pedagog: Alicja Madej

Luty 2021

Nauczyciele

Uzależnienia wśród dzieci i  młodzieży

Psycholog: Aleksandra Gadzała

Pedagog: Sławomir Pietraszewski

Luty 2021

Rodzice

Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka

Logopedzi: Jolanta Mróz, Adriana Sikora- Sliż

Marzec 2021

Rodzice

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Logopedzi: Jolanta Mróz, Adriana Sikora – Sliż

Marzec 2021

Nauczyciele

Budowanie dobrej relacji jako fundament zdrowia psychicznego

Psycholodzy: Urszula Ostafil, Wioleta Barsznica

Marzec 2021

Rodzice

Gotowość szkolna

Psycholog: Anna Korab

Pedagog: Mariola Mola

Marzec 2021

Nauczyciele Przedszkoli

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Psycholog: Elżbieta Kustra

Pedagog: Marta Surma

Kwiecień 2021

Nauczyciele Szkół Podstawowych

Problemy nastolatków

Psycholodzy: Urszula Ostafil, Wioleta Barsznica

Kwiecień 2021

Nauczyciele

Zaburzenia integracji sensorycznej

Pedagog, terapeuta SI: Iwona Górka

Maj 2021

Rodzice