Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) z Testami Centralnymi

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie dysponuje nowoczesnym Screeningowym Audiometrem Tonalnym (SAT II) z Testami Centralnymi.
SAT II to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci od 4 roku życia,  młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym celem badania jest wczesne wykrycie zaburzeń  i dysharmonii, a w razie konieczności podjęcia specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Diagnoza w wykorzystaniem SAT II składa się z dwóch modułów:

  1. badanie słuchu obwodowego (to zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu),
  2. badanie centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD) (to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego – przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu, najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania)

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci. ... 

Continue Reading