Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) z Testami Centralnymi

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie dysponuje nowoczesnym Screeningowym Audiometrem Tonalnym (SAT II) z Testami Centralnymi.
SAT II to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci od 4 roku życia,  młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym celem badania jest wczesne wykrycie zaburzeń  i dysharmonii, a w razie konieczności podjęcia specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Diagnoza w wykorzystaniem SAT II składa się z dwóch modułów:

  1. badanie słuchu obwodowego (to zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu),
  2. badanie centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD) (to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego – przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu, najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania)

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

  • diagnozę sprawności słuchu obwodowego: podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe o częstotliwościach: 125Hz; 250Hz; 500Hz; 750 Hz; 1,5kHz; 2kHz; 3kHz; 4kHz; 6kHz; 8kHz – dziecko ma założone słuchawki i sygnalizuje czy usłyszało dźwięk. 
  • diagnoza słuchowego przetwarzania centralnego:
  • aspekt czasowy: Test sekwencji długości dźwięków (DPST) – polega na określeniu trwania długości sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania
  • aspekt fizyczny: Test sekwencji wysokości dźwięków (PPST) – polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji dźwięków

Urządzenie posiada również moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych w terapii dysleksji. Ćwiczenia terapeutyczne w tym module opracował dr Bartosz M. Radtke na podstawie badań własnych oraz badań i teorii dysleksji prof. Marty Bogdanowicz.

 

Bibliografia:

https://pracowniatestow.pl/pl/p/Screeningowy-Audiometr-Tonalny-z-Testami-Centralnymi-i-modulem-terapeutycznym-SAT-II/121