Zawody przyszłości

Wiele osób zastanawia się, jakie będą trendy zawodowe w przyszłości. Wydaje się, że już dziś można wyodrębnić zajęcia, które mogą pretendować do miana „zawodów przyszłości”, zawodów i umiejętności, które będą poszukiwane przez pracodawców i które gwarantują dobre zarobki oraz dają wiele możliwości budowania kariery.

Branża medyczna
Patrząc z perspektywy zmian demograficznych w Europie, czyli starzenia się naszego społeczeństwa, interesującymi zawodami, w których na pewno nie zabraknie pracy,
a wynagrodzenia będą rosły, jest szeroko pojęta branża medyczna. Dotyczy to całego spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków.

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice i w energii wiatrowej.  Te zmiany dotyczyć będą większości krajów, tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny.

Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani
Mimo automatyzacji i stosowania nowych technologii w coraz większej ilości obszarów, robotnicy wykwalifikowani będą zawsze potrzebni.
Wśród 10 stanowisk, na które najtrudniej zrekrutować obecnie pracowników, wymienia się: operator maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, magazynier. Są to w przeważającej mierze zawody, które w ostatnich dwudziestu latach zostały zaniedbane przez polski system edukacji, stąd teraz taki deficyt.

Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny
Gdzie najłatwiej będzie o najwyższe wynagrodzenia?

IT i programowanie
Jeszcze przez wiele lat zarobki w branży IT będą znacznie powyżej średniej. Wynika to zarówno z ciągłego niedoboru specjalistów, jak i z wysokiej wartości wnoszonej przez tę branżę pracy. Warto jednak śledzić to, jakie języki zyskują na popularności i zawsze trzymać rękę na pulsie. Do niedawna jednymi z lepiej płatnych języków były Java, Ruby, Python i C. Teraz (w ujęciu globalnym) jest to Go, Clojure, F# i Scala.

BPO/SSC
W Polsce bardzo dynamicznie rozwija się sektor BPO. Poszukiwane będą osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych, specjaliści księgowości i finansów. 
Zarobki w sektorze usług nowoczesnych są atrakcyjne również dla osób zaczynających karierę zawodową. W miarę rozwoju kompetencji i pięcia się po szczeblach kariery systematycznie rosną, dając mnóstwo dodatków w postaci benefitów, możliwości poszerzania umiejętności, wyjazdów zagranicznych.

Analityka biznesowa
Inżynier danych oraz specjaliści Data Science to jedne z najbardziej opłacalnych
i jednocześnie pożądanych zawodów. Zapotrzebowanie na tych fachowców będzie się zwiększać, bo potencjał w danych dla każdego obszaru biznesu jest ogromny. To dzięki analizie ogromnej informacji, danych do jakich mamy teraz dostęp, można sprzedawać więcej, przewidywać trendy, a nawet wpływać na wybory i decyzje internautów.

Zawody, które jeszcze nie istnieją
Osoby, które dopiero zaczynają studia, mają prawo czuć się niepewnie. Wielu zawodów, które będą poszukiwane za kilka lat, jeszcze nawet nie ma.
Zdarzają się stanowiska, do których nie przygotowuje jeszcze żadna szkoła ani kurs. Są one związane najczęściej z zastosowaniem zaawansowanych technologii lub obsługą nowoczesnych, często niszowych maszyn i urządzeń. Wiele nowych zawodów będzie się pojawiać w obszarze technologii, czy nowych maszyn. Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że będzie można żyć z planowania obiektów do drukarek 3D czy ładowania hulajnóg elektrycznych, a dziś okazuje się, że jest to całkiem możliwe.
Kolejną niszą jest e-biznes oraz cały świat reklamy i marketingu, który wpływa na zwiększenie konsumpcji. Z drugiej strony mamy zaś ruchy typu no-waste czy wzrost zainteresowania ekonomią społeczną, które na pewno wygenerują kilka nowych zawodów.
Warto też wspomnieć o branży szeroko pojętej rozrywki – zwłaszcza tej, kierowanej do osób w wieku średnim i starszym. Jesteśmy coraz starszym i coraz bardziej znudzonym społeczeństwem, a to zwiększa zapotrzebowanie na alternatywne metody spędzania czasu (np. kreator rzeczywistości wirtualnej).

 IT? Umiejętności cyfrowe w przyszłości
Obecnie bycie programistą (zwłaszcza dobrym i z doświadczeniem) jest na całym świecie gwarantem dobrej pracy. Zapotrzebowanie na programistów rośnie i nic raczej tego trendu nie zakłóci.

Według ekspertów aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało
w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Na co powinni więc stawiać młodzi ludzie, jeśli nie wiadomo, czego się uczyć, by dysponować odpowiednią wiedzą w przyszłości?

Uważa się, że na kompetencje miękkie:
Obok umiejętności cyfrowych i technicznych, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności miękkie. To jest coś, w czym robot nie zastąpi człowieka. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie
i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza..
Do niedawna pracodawcy postrzegali umiejętności miękkie i interpersonalne jako znacznie mniej istotne niż twarde kompetencje (kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna
z określonej dziedziny lub branży, a także wszelkie umiejętności praktyczne; łatwo je ocenić
i zweryfikować). Jednak z badań wynika, że to podejście szybko się zmienia. Okazuje się bowiem, że w przeciwieństwie do kompetencji specjalistycznych, umiejętności miękkie znacznie trudniej wyćwiczyć. W niedalekiej przyszłości w związku z rozwojem sztucznej inteligencji oraz automatyzacją pracy umiejętności miękkie staną się kluczowe. Dla pracodawców najważniejsze są takie umiejętności miękkie jak: pozytywne nastawienie, zdolności komunikacyjne, planowanie i zorganizowanie, myślenie krytyczne, kompetencje interpersonalne i zespołowość.
Łącząc umiejętności twarde z miękkimi, mamy największe szanse znaleźć zatrudnienie. Zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie mają wpływ na jakość wykonywanej przez nas pracy oraz jej skuteczność. Kluczowe kompetencje są inne dla każdego stanowiska pracy. We wszystkich zawodach trzeba jednak posiadać umiejętności obu grup – kompetencje twarde oraz kompetencje miękkie. Obie te grupy są niezwykle ważne, chociaż obecnie to kompetencje miękkie uważane są za bardziej cenione na rynku pracy.
Uczniowie i studenci powinni więc rozwijać te kompetencje, angażując się w działalność organizacji studenckich, biorąc udział stażach, wymianach, czy akcjach społecznych.

Rodzaje kompetencji – czym różnią się umiejętności twarde i miękkie?

Umiejętności twarde

Konkretne kompetencje specjalistyczne

Wiedza merytoryczna  

Łatwo je zweryfikować, zmierzyć i ocenić       

Zazwyczaj są związane z konkretnym zawodem

Pozwalają dobrze wykonywać powierzone zadania w pracy     

Stosunkowo łatwe do wytrenowania w szkole, na kursach lub w pracy  

Umiejętności miękkie

Umiejętności osobiste (np. radzenie sobie ze stresem)

Umiejętności interpersonalne (np. motywowanie innych do pracy)

Trudne do zweryfikowania, podlegają subiektywnej ocenie

Kompetencje uniwersalne, które przydają się na różnych stanowiskach

Pomagają współpracować z zespołem, przełożonymi i klientami

Proces ich rozwijania jest bardziej złożony i zazwyczaj trudniejszy

Umiejętności miękkie (przykłady):

•           umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

•           dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole

•           rozwiązywanie konfliktów

•           wypracowywanie kompromisów

•           motywowanie pracowników w zespołach 5-20 osób

•           logiczne myślenie

•           duża kreatywność i innowacyjność

•           komunikatywność i umiejętność pracy w grupie

•           duża motywacja do pracy

•           łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu

•           zdolności perswazyjne

•           delegowanie zadań i skuteczne ich egzekwowanie

•           życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi

•           doskonałe zarządzanie czasem i terminowość

•           świetna organizacja pracy (także przy pracy zdalnej)

•           wysoka kultura osobista

•           łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem

•           dobre radzenie sobie z “trudnymi” klientami

•           dobre przyjmowanie konstruktywnej krytyki

•           chęć do nauki i samorozwoju

•           umiejętność pracy według ścisłych wytycznych

•           szybkie odnajdywanie się w nowym środowisku pracy.

Umiejętności twarde (przykłady):

•           znajomość języków programowania Java, Python i Ruby

•           język angielski – poziom średnio-zaawansowany (C1)

•           doskonała znajomość zasad SEO

•           bardzo dobra znajomość Photoshopa

•           znajomość narzędzi pakietu Office

•           prawo jazdy kat. B

•           znajomość narzędzi do e-mail marketingu (np. MailChimp)

•           content marketing

•           wiedza z zakresu Trade Marketingu

•           znajomość branży gastronomicznej

•           przygotowywanie planów sprzedażowych (miesięcznych i rocznych)

•           znajomość programów modelowania 3D.

Opracowanie: Alicja Madej

Źródło:           

https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec/zawody-przyszlosci-2020-2030
https://interviewme.pl/blog/umiejetnosci-miekkie-i-twarde