Nauka pisania może być świetną zabawą

Umiejętności ruchowe konieczne do wyćwiczenia płynnego pisania wykształcają się zanim jeszcze dziecko idzie do szkoły. Jak dowodzą badania specjalisty od sensomotoryki, eksperta marki Stabilo Doktora Christiana Marquardt’a, nie są one jednak właściwie wykorzystywane. Tymczasem nauka pisania może być świetną zabawą, do której dziecko z radością się dołączy.

Nauka pisania zawsze sprawiała dzieciom problemy. Tymczasem rysując od wczesnego wieku nasze pociechy nabierają zdolności prowadzenia ręki w swobodny sposób. Utrwalają się ruchy takie jak: kreślenie linii pionowych i poziomych, okręgów (przeciwnie do wskazówek zegara).W oparciu o te umiejętności, można gładko przejść do nauki liter. Według badań niemieckiego eksperta Doktora Christiana Marquardt’a naukę pisania powinno się więc opierać o te predyspozycje i wykorzystywać je, zamiast wpajać na siłę szereg niezrozumiałych reguł.

Nauka pisania ... 

Continue Reading

Ważna informacja dla rodziców

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników „CRL Uczy Rodziców”. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. 

Continue Reading

Dieta sensoryczna – wybiórczość pokarmowa

 

Coraz częściej na terapię zgłaszają się rodzice z dziećmi z tzw. wybiórczością pokarmową. Wiąże się to z niechęcią do próbowania i spożywania nowych potraw oraz wyróżnia się silną preferencją określonych wybranych produktów spożywczych. Rodzice tych dzieci często już od okresu niemowlęcego mają kłopoty z wprowadzaniem do diety malucha nowych pokarmów,  dzieci krztuszą się podczas jedzenia, plują, zamykają buzię, czasami aktywizuje się również odruch wymiotny przy podawaniu jedzenia o nieco grudkowatej konsystencji. Skutkiem tego wydłuża się do maksimum okres karmienia papkami lub butelką. Z biegiem czasu sytuacja nie poprawia się, a czynność karmienia staje się  traumatyczna dla dziecka i rodziców. Uboga dieta dziecka powoduje coraz to większe zmartwienie i poczucie winy rodziców „Co takiego robimy źle?”. Nie można oczekiwać bez końca na odmianę, bo może się okazać, że Wasze dziecko będzie eliminować z diety kolejne produkty spożywcze, a zmiany nie będzie. Co więcej brak treningu gryzienia i żucia może negatywnie wpłynąć na prawidłowy rozwój mowy oraz np. rozwój żuchwy dziecka.

            Podsumowując, jeśli jesteście rodzicem dziecka, które nie je lub niechętnie spożywa pokarmy o określonej konsystencji, fakturze, smaku lub zapachu czym prędzej skonsultujcie się z logopedą lub terapeutą integracji sensorycznej. Podjęcie szybkiej interwencji może ograniczyć negatywne skutki do minimum. ... 

Continue Reading

,,Szkoła on- line dla Rodziców i Wychowawców’’

Jak co roku poradnia zaprosiła rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych: ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’.  Zajęcia z grupą chętnych rodziców rozpoczęły się  w lutym ubiegłego roku. Psycholog i pedagog poradni – prowadzący zajęcia warsztatowe dostrzegali zaangażowanie uczestników Szkoły, ich motywację i chęć doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych. Z przyjemnością obserwowali współpracę i otwartość osób biorących udział w zajęciach, co zapowiadało dobrą integrację grupy oraz osiągnięcie oczekiwanych efektów psychodydaktycznych. 

Informujemy, że zdążyliśmy zrealizować tylko sześć z dziesięciu zaplanowanych tematów, kiedy – jak większość instytucji – musieliśmy poddać się lockdownowi związanemu z pandemią koronawirusa. Zajęcia zostały zawieszone, praca z grupą nie była wskazana, a nasza ,, Szkoła..’’ nie dokończyła swojego programu. Prowadzący zajęcia mieli poczucie niezrealizowania zaplanowanej pracy, a ,,warsztatowi’’ rodzice dopominali się o kontynuację zajęć.  Ze względu na trwającą epidemię nadal nie było możliwe zaproszenie całej grupy na warsztaty odbywające się w poradni. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu zaległych tematów w formie on- line. Chociaż nie udało nam się spotkać z całą zeszłoroczną grupą, kilku zainteresowanych rodziców uczestniczyło w zdalnych spotkaniach, z wykorzystaniem platformy Teams. W ten sposób dokończyliśmy pracę nad  omawianiem ważnych tematów wychowawczych, jak np. zachęcanie dziecka do samodzielności czy skuteczne nagradzanie i chwalenie. Dodatkowym efektem było doświadczenie przez rodziców sytuacji nauki zdalnej, która choć trochę przybliżyła im trudną sytuację edukacyjną, w jakiej od roku uczestniczą ich dzieci.

       Zamykając tę edycję ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’ mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli zaproponować zajęcia ,, w realu’’, zgodnie z programem i odpowiednio zaplanowanym harmonogramem projektu. ... 

Continue Reading

Sprawozdanie z Dnia Logopedy

W tym roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie został zorganizowany konkurs logopedyczno – plastyczny na najciekawszą ilustrację do wierszy Julina Tuwima, jak również odbyły się:

  • prelekcje on – line dla rodziców nt. Wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka;
  • szkolnie on – line dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych oraz specjalistów nt. Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową oraz pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i uczniów w dziedzinie sztuki plastycznej. Adresatami konkursu były dzieci 5-6 – letnie z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta Krosna.

Prace były rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku 5 – 6 lat; ... 

Continue Reading

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW OŚWIATY.

Presja towarzysząca wykonywaniu obowiązków służbowych sprawia, że pracownicy oświaty są jedną z profesji najbardziej podatnych na wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe to odpowiedź ze strony organizmu na długotrwały, chroniczny stres emocjonalny związany z pracą zawodową.  Może być ono reakcją na długotrwałe przeciążenie obowiązkami, zbyt odpowiedzialnymi zadaniami, lub wyczerpującą pracą. Występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.

Choć według obecnej wiedzy na wypalenie zawodowe narażeni są przedstawiciele wszystkich zawodów, najczęściej dotyka ono zawodów społecznych, a więc związanych z kontaktem z ludżmi. Dlatego jedną z najbardziej narażonych  na nie grup zawodowych są pracownicy oświaty. Praca pedagoga, specjalisty, to nie tylko prowadzenie zajęć dydaktycznych i przekazywanie wiedzy. To także przygotowanie merytoryczne, sprawdzanie prac uczniów, stały kontakt  z rodzicami podopiecznych. Pedagog podlega też ciągłej kontroli i ocenie zarówno ze strony dyrekcji placówki, innych pedagogów, jak i uczniów i ich rodziców. Z zawodem tym związana jest duża presja, prowadząca do chronicznego stresu, który z kolei może się przyczynić do wypalenia zawodowego. Bardziej podatne na wypalenie są osoby nadwrażliwe, o niskim poczuciu własnej wartości które nie wierzą w swoje możliwości oraz unikają trudnych sytuacji. Wypalenie pojawia się też częściej u osób, które rozpoczynały pracę z dużymi oczekiwaniami, silną motywacją, przekonanych, że wykonywany przez nie zawód będzie miał duże znaczenie. Życie jednak zweryfikowało w ich ocenie te oczekiwania.

Objawów wypalenia jest wiele i u każdego mogą się one manifestować w inny sposób. Na początku są to przeważnie: zmęczenie, migrenowe bóle głowy, kłopoty ze snem, problemy gastryczne, spadek odporności, co z kolei objawia się częstymi zachorowaniami. Na kolejnym etapie zanika optymizm, objawia się niechęć do pracy, niezdolność do koncentracji, brak zadowolenia z siebie, złość, brak odwagi oraz obojętność. Przekłada się to na życie rodzinne. Osoba staje się drażliwa, poirytowna, szybko traci cierpliwość do osób bliskich. W zaawansowany stadium wypalenie zawodowe wywołuje objawy psychiczne i fizyczne jak: wrzody żołądka, nadciśnienie, napady lęku, poczucie wyobcowania i samotności. W początkowej fazie wypalenie można zwalczyć samodzielnie wybierając się na urlop, wypoczynek . Krańcowe, prowadzące w niektórych przypadkach do poważnej depresji, może pociągać za sobą nawet konieczność zmiany pracy. Dlatego nie wolno lekceważyć pierwszych objawów wypalenia zawodowego. Należy pamiętać, że praca musi sprawiać satysfakcję. Nie tylko dlatego, że spędzamy w niej dużą część swojego życia, ale także dlatego, że w pracy wykonywanej z radością, zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami, nie ma miejsca na wypalenie zawodowe. ... 

Continue Reading

Zawody przyszłości

https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec/zawody-przyszlosci-2020-2030

Wiele osób zastanawia się, jakie będą trendy zawodowe w przyszłości. Wydaje się, że już dziś można wyodrębnić zajęcia, które mogą pretendować do miana „zawodów przyszłości”, zawodów i umiejętności, które będą poszukiwane przez pracodawców i które gwarantują dobre zarobki oraz dają wiele możliwości budowania kariery.

Branża medyczna
Patrząc z perspektywy zmian demograficznych w Europie, czyli starzenia się naszego społeczeństwa, interesującymi zawodami, w których na pewno nie zabraknie pracy,
a wynagrodzenia będą rosły, jest szeroko pojęta branża medyczna. Dotyczy to całego spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków.

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice i w energii wiatrowej.  Te zmiany dotyczyć będą większości krajów, tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny. ... 

Continue Reading

Wyniki konkursu logopedycznego na najciekawszą ilustrację do wierszy Juliana Tuwima

Dziękujemy wszystkim wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie.

Bardzo się cieszymy z ilości nadesłanych prac, wpłynęły aż 162 zgłoszenia, a  konkurs dotarł do tak wielu osób.

Wszystkie prace były fantastyczne, widać w nich było serce, zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu. Jury jednogłośnie podjęło decyzję w sprawie ustalenia laureatów i osób wyróżnionych. ... 

Continue Reading

Czym jest złość?

Złość jest emocją, potrzebną w życiu jak każda inna i ma swoją specyficzną rolęPozwala nam na stawianie granic innym osobom, wyzwala w nas siłę i energię do działania, gdy chcemy coś  zmienić. Jest naturalną emocją, która towarzyszy mam od urodzenia. Już nawet noworodek odczuwa niezadowolenie ( np. głód, niewygoda – pojawia się wtedy u niego płacz). Dzieci nieco starsze, kiedy nie umieją radzić sobie z sytuacją wyrażają to poprzez złość a nawet przez zachowania agresywne.  U dzieci jeszcze starszych może pojawić się agresja słowna i fizyczna.  Z czasem coraz lepiej radzą sobie ze złością, konfliktów jest  nieco mniej. U dzieci 5 – 6 letnich powinno już być mniej zachowań agresywnych, a pojawiająca się złość może służyć zdobyciu np. pozycji w grupie. Jeśli jednak u dzieci w wieku szkolnym nadal utrzymuje się agresja fizyczna to znak, że może dziecko nie nabyło prawidłowych umiejętności radzenie sobie ze złością i może być ryzyko, że to nasili się i pojawią się nieprawidłowe zachowania.

Bardzo ważne aby zrozumieć dlaczego nasze dziecko wpada w złość, co się takiego stało, czego ono oczekuje. Łatwiej nam będzie unikać tego typu sytuacji w przyszłości. Wiele elementów może być przyczyną złości: poczucie zagrożenia, niepowodzenia np. w przedszkolu lub szkole, konflikty w domu, zmiana miejsca zamieszkania, nuda, potrzeba uwagi, zmęczenie itp. Również uczenie się nowych umiejętności może powodować złość i agresję.

Dlatego jako rodzice powinniśmy jak najwcześniej uczyć dzieci jak radzić sobie ze złością. To właśnie rodzic dostarcza wielu informacji szczególnie małemu dziecku. Pamiętać musimy oczywiście, że każde dziecko jest inne. Inaczej dzieci mogą reagować np. na wstyd, zagrożenie itp. Musimy być świadomi, że każde dziecko ma też inny temperament. Te trudne zachowania typu złość, agresja to nie jednorazowe zachowania, które da się szybko wyeliminować. Cała praca jest długotrwała i kompleksowa. A po co mamy radzić sobie ze złością? Przecież jak każda inna emocja złość jest nam potrzebna. Mówi nam o zagrożeniu. Celem naszej pracy nad złością u dziecka jest nauczenie go konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nią. Pamiętajmy, że nasze dziecko nie chce się źle zachowywać; tupanie nogami, krzyki, wyzwiska są tylko zewnętrznym wyrazem tego, że dziecko sobie nie radzi z tym, co dzieje się w jego myślach i z jego ciałem. Bardzo ważne jest więc, by pokazać mu, które z zachowań są społecznie akceptowalne, ale także to, jak opanować swoją złość. Wraz z zabraniem zachowań negatywnych, musimy wskazać zachowania pożądane. Dzięki treningowi uczymy dziecko odróżniać emocje. Uczymy również prawidłowych kontaktów społecznych, komunikacji. Przez to nasze dziecko będzie umiało lepiej zachować się w grupie rówieśniczej, będzie miało większą popularność,  lepsze kontakty z dziećmi. Dzieci, które dobrze radzą sobie z gniewem, nie są agresywne, umieją lepiej porozumiewać się z rówieśnikami, będą prawdopodobnie  bardziej lubiane. Co może zrobić dorosły? Prosimy, aby dziecko mówiło o tym co czuje, rozmawiamy z dzieckiem o tym co się działo, gdy się uspokoi, słuchamy dziecka z czułością
i wyrozumiałością, zadajemy odpowiednie pytania dziecku, wyjaśniamy, jak poprzez pewne zachowania można skrzywdzić drugą osobę, oceniamy zachowanie dziecka, a nie je same, rozmawiamy z dzieckiem na temat złości i sposobów na poradzenie sobie z nią, chwalimy dziecko jeśli bezkonfliktowo rozwiąże problem ( bez złości i agresji). Pamiętajmy, że dzieci nas obserwują i uczą się od nas różnych zachowań, dlatego zwracamy uwagę jak sami reagujemy w stresowej dla nas sytuacji. ... 

Continue Reading

Badania przesiewowe w przedszkolach miejskich

W Przedszkolu Miejskim Numer 5 w Krośnie w okresie od października do grudnia zostały przeprowadzone psychologiczno-pedagogiczne badania przesiewowe w ramach realizacji programu „ Ryzyko niepowodzeń szkolnych- ryzyko dysleksji”. Celem tych badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Badaniami objęte zostały dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Badania te zostały przeprowadzone przez specjalistę Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W badaniach uczestniczyło około 70 dzieci. Badany obszar to: motoryka mała, motoryka duża, orientacja przestrzenna, rozwój poznawczy, funkcje słuchowo-językowe i lateralizacja. W wyniku szczegółowej analizy przeprowadzonych badań niektórym dzieciom zaproponowano pogłębioną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w poradni, konsultację logopedyczną lub pod kątem integracji sensorycznej. Obecnie badania te prowadzone są w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

 

  ... 

Continue Reading