Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii.

Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ...  Czytaj całość

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

         Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Poradni, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż nadal świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ale w ograniczonym zakresie:

  1. Specjaliści Poradni udzielają pomocy głównie w formie konsultacji, porad, terapii on- line oraz telefonicznie.
  1. Każdy pracownik Poradni posiada służbowy adres e-mail, udostępniony dla klientów Poradni na stronie internetowej MPPP w Krośnie w zakładce: Pracownicy Poradni.
  1. Uczniowie, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju terapiach: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – nadal mogą je kontynuować w formie uzgodnionej z terapeutą prowadzącym np. za pomocą wybranych komunikatorów internetowych, drogą e-mailową oraz telefonicznie.
  1. W sprawach pilnych, wyjątkowo trudnych lub w sytuacjach interwencji kryzysowej – potrzeba bezpośredniego spotkania ze specjalistą będzie rozpatrywana indywidualnie.
  1. Każda wizyta klienta w Poradni będzie odbywała się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności wprowadzonych i obowiązujących aktualnie w placówce ze względów bezpieczeństwa.
  1. Specjaliści Poradni mogą również kontaktować się z Państwem w ustalonej formie w celu np. przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, sposobu dostarczenia wymaganej dokumentacji orzeczniczej, omówienia wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów lub lekarzy.
  1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający Poradni – pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji, najlepiej w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na podany przez specjalistę adres e-mail) lub pocztą tradycyjną.
  1. Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco: od poniedziałku do czwartku: od 9.00 do 15.00, w piątek: od 8.00 do 12.00

    Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i rozsądek w zaistniałej sytuacji.

Renata Brągiel – dyrektor MPPP w Krośnie

Jak wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

W obliczu epidemii należy również pamiętać o naszych pociechach, w tym czasie potrzebują szczególnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego ze strony dorosłych. Nie pozostawiaj ich pytań bez odpowiedzi i pamiętaj, że Twój niepokój udziela się dzieciom!
/Materiały pochodzą ze strony Therapy Tools, www.therapytools.pl/

Koronawirus – komunikat

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy Państwa, iż w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników – Poradnia nie będzie obsługiwać zarówno dzieci, jak i dorosłych z objawami przeziębienia i grypy (katar, kaszel, gorączka itp.)

Badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna

Informuje się iż prowadzone są badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna. Programem profilaktycznym – „Ryzyko niepowodzeń szkolnych – ryzyko dysleksji” objęte są dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Celem tych badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.

Badania przeprowadzają: psycholog – Anna Korab, pedagog – Mariola Mola. Zainteresowanych dyrektorów placówek zapraszamy do współpracy.

Mariola Mola, Anna Korab ... 

6 marca 2020 – Europejski Dzień Logopedy – Dzień otwarty w Poradni

Z tej okazji w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie organizowany jest Dzień Bezpłatnych Konsultacji Logopedycznych. Akcja jest adresowana do rodziców z terenu Miasta Krosna – zarówno do rodziców niemowląt, (którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój funkcji prymarnych takich jak: ssanie, połykanie, gryzienie, żucie), jak i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których wymowa budzi niepokój.

Wymagane wcześniejsze zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: nr tel. 134320519  ...  Czytaj całość

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – 11 LUTEGO

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej już od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w obrębie państw europejskich, jednak już od kilki lat DBI przekroczył granice Europy angażując państwa z całego świata.

Głównym celem obchodów DBI jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, a także zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez aktywne dzielenie się wiedzą na temat możliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) oraz do zapoznania się z interesującymi materiałami edukacyjnymi, które można znaleźć poniżej: ...  Czytaj całość

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „rusza” 27 stycznia 2020 roku

W dniu 27 stycznia 2020 r. (w poniedziałek) odbędzie się kolejna edycja warsztatów umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez psychologa i pedagoga Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie.  Jest to zintegrowany program zajęć łączących teoretyczne zagadnienia dotyczące wychowania i rozwoju dziecka z aktywnymi metodami pracy warsztatowej, dzięki którym uczestnicy mogą doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Główną ideą programu jest wyposażenie rodziców i wychowawców w praktyczne umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

     Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w MPP-P w Krośnie zapoczątkowała swoje działanie w 2016 roku. Od tego czasu wielu rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych, skorzystało z tej formy doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych i pozytywnie oceniło praktyczne efekty zdobytych na warsztatach doświadczeń. Zajęcia prowadzone są przez pracowników poradni posiadających certyfikaty do prowadzenia programu.

     Cykl zajęć obejmuje 10 cotygodniowych 2-3 godzinnych spotkań grupowych. Pierwsze spotkanie w dniu 27 stycznia 2020 r. będzie miało charakter zajęć integracyjnych i informacyjnych. Kolejne bloki tematyczne poświęcone będą kluczowym zagadnieniom związanym z procesem wychowania. ...  Czytaj całość

Warsztaty dla psychologów i pedagogów w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

       W dniu 13 grudnia 2019 r. pracownicy pedagogiczni poradni oraz zaproszeni pedagodzy i psycholodzy z krośnieńskich szkół uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Pana Arkadiusza Nepelskiego.

Prowadzący zajęcia zaoferował poradni bezpłatne przeprowadzenie warsztatów w ramach promocji swojej firmy ,, Brakujące lekcje ‘’, która prowadzi działalność psychoedukacyjną i szkoleniową dla podmiotów związanych z oświatą i edukacją. Wybrany przez poradnię temat warsztatów dotyczył relacji i emocji w pracy nauczyciela. Liczna grupa uczestników zajęć miała okazję poznać ciekawe techniki zarządzania emocjami decydującymi dla budowania satysfakcjonujących relacji, zarówno w odniesieniu do kontekstu zawodowego, jak i życia prywatnego. Prowadzący umiejętnie moderował pracę zespołu, proponował aktywne metody pracy sprzyjające integracji grupy i zachęcające do autorefleksji. Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili kompetencje prowadzącego oraz merytoryczną wartość zajęć.

Informację opracowała:
Urszula Ostafil – psycholog ...