14 października-Dzień Edukacji Narodowej

  Obchodzimy dzisiaj święto oświaty i szkolnictwa, które ma na celu przede wszystkim podkreślić wiodącą rolę nauczycieli w jakości kształcenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Jest to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności za ich trud pracy i zaangażowanie w kształtowanie młodych umysłów. Z tej okazji cały zespół Poradni pragnie życzyć wszystkim pedagogom, nauczycielom i wychowawcom dużo zdrowia (szczególnie w obecnej rzeczywistości), wytrwałości, siły ducha oraz determinacji w dążeniu do celów. Wszystkiego dobrego!

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na  zagadnienia dotyczące: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, promocję zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznawania się z dostępnymi na stronie ORE materiałami, oraz rekomendowanymi programami: https://www.ore.edu.pl/2019/10/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego/ TU UZYSKASZ WSPARCIE I POMOC W SYTUACJI KRYZYSU Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222 Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111 ( 12-2 ) Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych tel. 116 123 ( 14-22 ) Źródło: http://szpzlo.pl/aktualnosc-61-10_pazdziernika_swiatowy_dzien_zdrowia.html

Praca poradni w warunkach epidemiologicznych

Szanowni Państwo !!!   Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe zasady pracy poradni w warunkach epidemiologicznych zostały opisane w wewnętrznym Regulaminie funkcjonowania MPPP w Krośnie, obowiązującym od 1 września 2020 roku. Wybrane procedury postępowania w warunkach reżimu sanitarnego:   W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; rodzic/ opiekun/ pełnoletni uczeń – podczas pobytu w poradni wypełnia stosowne oświadczenie. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji dotyczących procedury przyjęć; na wizytę powinni się stawić …

Powrót poradni do pracy stacjonarnej

Od 4 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej  przywróciło możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. Jednocześnie informujemy, że indywidualna terapia dzieci i młodzieży, która nie musi być realizowana w budynku poradni, będzie nadal prowadzona z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. W sytuacjach koniecznych zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w poradni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przy organizacji pracy Poradni uwzględniane będą przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wytyczne przeciwepidemiczne, które należy wziąć pod uwagę: Specjalista poradni: jest zdrowy, bez objawów chorobowych, wyjaśni dziecku/uczniowi – jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Poradni i dlaczego zostały wprowadzone, będzie zabezpieczony w środki …

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII  Dyżury telefoniczne lub pomoc z wykorzystaniem poczty elektronicznej:   Dzień tygodnia Godziny dyżurów Konsultacje specjalistów Nr telefonu   Poniedziałek     9.00 – 12.00       12.00 -15.00     Psycholog – A. Kustra Pedagog – S. Pietraszewski Pedagog – M. Mola     Psycholog – E. Zawada Terapeuta SI – I. Górka, B. Błażejowska Pedagog – A. Madej   tel. centr. 13 4320519 e- maile do specjalistów dostępne na stronie: www.mpppkrosno. pl w zakładce: Pracownicy poradni   Wtorek     9.00 – 12.00     12. 00 – 15.00     Psycholog – E. Kustra, Pedagog – M. Surma, Logopeda …

WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.          Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Poradni, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż nadal świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, ale w ograniczonym zakresie: Specjaliści Poradni udzielają pomocy głównie w formie konsultacji, porad, terapii on- line oraz telefonicznie.   Każdy pracownik Poradni posiada służbowy adres e-mail, udostępniony dla klientów Poradni na stronie internetowej MPPP w Krośnie w zakładce: Pracownicy Poradni.   Uczniowie, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju terapiach: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – nadal mogą je kontynuować w formie uzgodnionej z terapeutą prowadzącym np. za pomocą wybranych komunikatorów internetowych, drogą e-mailową oraz telefonicznie.   W sprawach pilnych, wyjątkowo trudnych lub w sytuacjach interwencji kryzysowej – potrzeba bezpośredniego spotkania ze specjalistą będzie rozpatrywana indywidualnie. …

Koronawirus – komunikat

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy Państwa, iż w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników – Poradnia nie będzie obsługiwać zarówno dzieci, jak i dorosłych z objawami przeziębienia i grypy (katar, kaszel, gorączka itp.)

Badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna

Informuje się iż prowadzone są badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna. Programem profilaktycznym – „Ryzyko niepowodzeń szkolnych – ryzyko dysleksji” objęte są dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Celem tych badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym. Badania przeprowadzają: psycholog – Anna Korab, pedagog – Mariola Mola. Zainteresowanych dyrektorów placówek zapraszamy do współpracy.   Mariola Mola, Anna Korab

6 marca 2020 – Europejski Dzień Logopedy – Dzień otwarty w Poradni

Z tej okazji w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie organizowany jest Dzień Bezpłatnych Konsultacji Logopedycznych. Akcja jest adresowana do rodziców z terenu Miasta Krosna – zarówno do rodziców niemowląt, (którzy chcą zadbać o prawidłowy rozwój funkcji prymarnych takich jak: ssanie, połykanie, gryzienie, żucie), jak i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których wymowa budzi niepokój. Wymagane wcześniejsze zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: nr tel. 134320519 Rejestracja jest konieczna z względu na ograniczoną liczbę miejsc. Chęć udziału w bezpłatnych konsultacjach należy zgłosić do dnia 5 marca 2020 r. Serdeczne zapraszamy !!!   Dzień logopedy – plakat