Zaproszenie do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA – zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie dla dzieci, młodzieży i rodziców pn. „Bajką do mnie mów”. Zadanie to współfinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Konkurs zakłada zgłoszenie jednej bajki i ilustracji o dowolnej tematyce, wykonanej przez dziecko/dzieci wraz z rodzicem/rodzicami.

Komisja konkursowa wybierze 10-15 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną opublikowane w formie publikacji książkowej, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje o konkursie zostały zawarte w Regulaminie konkursu, który zamieszczamy poniżej. ...  Czytaj całość

Zakończyła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W okresie od 7 maja 2019 r. do 2 lipca 2019 r.  w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie odbyła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Zachęceni przez pracowników poradni rodzice sami zgłosili się do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych. Prowadzone zajęcia – tym razem przez Jolantę Gierlach – Jurczak (psychologa) oraz Monikę Prugar (pedagoga) – miały na celu wsparcie rodziców w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz poszerzenie kompetencji rodzicielskich.

Program  „Szkoły” obejmował takie zagadnienia, jak:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne i wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • kary a konsekwencje.

Odbywające się w niewielkiej grupie spotkania warsztatowe pozwoliły rodzicom ćwiczyć umiejętne komunikowanie się z dzieckiem oraz wymieniać się doświadczeniami i pomysłami na radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi. Atmosfera zaufania i spokoju przyczyniła się również do nawiązania koleżeńskich relacji pomiędzy uczestnikami, co już w trakcie trwania programu zaowocowało wymianą numerów telefonów i wzajemnym poznawaniem dzieci. ...  Czytaj całość

Odeszła od nas do wieczności Grażyna Okrajek.

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbył się pogrzeb naszej koleżanki z pracy – Grażyny Okrajek.

Była pedagogiem poradni aż do ubiegłego roku – łącznie przez 28 lat.

Liczne nagrody, jakie otrzymała – potwierdzają, że była osobą ambitną i pracowitą. Za wyróżniającą pracę otrzymała 9 nagród dyrektora poradni psychologiczno – pedagogicznej, a symbolicznym podziękowaniem za jej pracę zawodową była nagroda Prezydenta Miasta Krosna. ...  Czytaj całość

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych z pracownikami MPP-P w Krośnie w ramach ,, Sieci współpracy i samokształcenia.’’

W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych w ramach ,, sieci współpracy i samokształcenia’’ na temat: „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

W ramach współpracy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – spotkanie odbyło się w PCEN ; Oddział w Krośnie.

Na spotkaniu szkoleniowym omówione zostały następujące zagadnienia: ...  Czytaj całość

Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli publicznych przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia

W dniu 4 marca 2019r. w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli publicznych przedszkoli w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematem wydarzenia była „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla przedszkoli”.

W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

 1. Logopedia w pigułce- najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym­– mgr A. Sikora- Śliż, mgr J. Mróz
 2. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci w wieku przedszkolnym– mgr A. Korab
 3. Sprawność manualna dziecka przedszkolnego– mgr M. Mola
 4. Integracja sensoryczna, a rozwój dziecka– mgr I. Górka
 5. Wady postawy– mgr U. Nowakowska

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wspólnie z nauczycielami zaplanowano następne szkolenie w przyszłym roku szkolnym. Tematy kolejnego wydarzenia zostaną zaproponowane przez nauczycieli i pracowników poradni. ...  Czytaj całość

Zajęcia terapii grupowej dla dzieci

Szanowni Państwo!

W czasie od października 2018 roku do stycznia 2019 roku, w naszej Poradni, odbyły się zajęcia terapii grupowej dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Spotkania te miały na celu opracowywanie strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych, w tym radzenia sobie ze stresem i zmartwieniami oraz wspieranie pozytywnego zaangażowania w naukę.

Obserwowany aktualnie wzrost trudności radzenia sobie z emocjami wśród dzieci i młodzieży, wiąże się często z niskimi kompetencjami w tym zakresie, a często również z brakiem wsparcia ze strony rodziców i rówieśników. Aby pomóc dziecku i rodzinie w konstruktywnym radzeniu sobie na co dzień, należy podjąć interwencje skierowane do obydwu pokoleń, ponieważ rodzina to główne środowisko, w którym powinny być wywoływane zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Dlatego oprócz spotkań z dziećmi zaplanowane zostały także spotkania z rodzicami, na których przybliżane były im zagadnienia poruszane z dziećmi. Zajęcia zorganizowane zostały w oparciu o formy terapii poznawczo – behawioralnej, gdzie za główne czynniki utrzymywania się zaburzeń emocjonalnych uważa się zniekształcenia poznawcze. Terapia poznawczo – behawioralna jest zorientowana na rozwiązywanie problemów i bezpośrednio zajmuje się czynnikami poznawczymi, wpływającymi na przetwarzanie informacji społecznych, analizuje sferę emocji i interakcji społecznych, odnosi się do zagadnień związanych z rozwojem i wychowaniem człowieka oraz kładzie duży nacisk na interwencje ukierunkowane na zmianę zachowań. ...  Czytaj całość

„Mutyzm wybiórczy” – szkolenie pracowników MPP-P w Krośnie

Na przestrzeni ostatnich paru lat obserwujemy w naszej pracy w poradni zwiększającą się liczbę dzieci, u których rozpoznajemy różnorodne zaburzenia lękowe. Zaburzenia te ujawniają się najczęściej z chwilą pójścia dziecka do przedszkola lub rozpoczęciem nauki w szkole.

W tych przełomowych dla dzieci momentach życia pojawia się wiele nowych sytuacji społecznych i złożonych doświadczeń emocjonalnych. Niektóre z dzieci czują się przeciążone nowymi wyzwaniami, rozstawaniem się na dłuższy czas z rodzicami i koniecznością adaptacji do nowego otoczenia. Pojawiające się wówczas u maluchów lęk i strach są normalnymi, uzasadnionymi problemami emocjonalnymi odzwierciedlającymi rozwojowe wyzwania i indywidualny poziom dojrzałości dziecka. Dzięki wychowawczym zabiegom rodziców i opiekunów większość dzieci  uczy się sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i dostosowuje się do warunków przedszkolnych czy szkolnych. Zdarza się jednak, że lęk i strach są silne i długotrwałe. Często w istotny sposób ograniczają normalne funkcjonowanie dziecka, utrwalają się w postaci różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Jednym z takich zaburzeń jest mutyzm wybiórczy (selektywny), który przejawia się zablokowaniem mówienia przez dziecko w określonym środowisku bądź w obecności niektórych osób.

Problematyce mutyzmu wybiórczego poświęcone było specjalistyczne szkolenie dla pracowników pedagogicznych Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie, które odbyło się w siedzibie poradni 8 stycznia bieżącego roku. Prowadząca szkolenie Kamila Stefanik – psycholog i terapeutka terapii schematów, prowadząca w Rzeszowie własną praktykę, zapoznała uczestników z poznawczo – behawioralnym podejściem do diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego. W swojej ciekawej  prezentacji autorka przedstawiła zarówno wybrane zagadnienia teoretyczne, jak i oczekiwane przez uczestników praktyczne techniki i modele pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym, jego rodziną i środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym. Pracownicy poradni otrzymali przydatne w pracy materiały i opracowania, które będą mogli wykorzystać w prowadzonych przez siebie zajęciach terapeutycznych. Część szkoleniowa zakończyła się wymianą doświadczeń i dyskusją na tematy związane ze specyfiką psychoterapii dziecka i rodziny. ...  Czytaj całość

Wesołych Świąt

Rodzinnych, pełnych magii, wypełnionych nutą
wspólnie śpiewanej kolędy Świąt Bożego Narodzenia.
Sukcesów w pracy i wytrwałości
w realizacji planów.
Nowy Rok niech przyniesie wiele radosnych chwil
i spełni najskrytsze marzenia.

Renata Brągiel
Dyrektor Miejskiej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Krośnie
wraz z pracownikami ...