Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) z Testami Centralnymi

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie dysponuje nowoczesnym Screeningowym Audiometrem Tonalnym (SAT II) z Testami Centralnymi.
SAT II to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci od 4 roku życia,  młodzieży oraz osób dorosłych. Głównym celem badania jest wczesne wykrycie zaburzeń  i dysharmonii, a w razie konieczności podjęcia specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Diagnoza w wykorzystaniem SAT II składa się z dwóch modułów:

  1. badanie słuchu obwodowego (to zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu),
  2. badanie centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD) (to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego – przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu, najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania)

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci. ... 

Continue Reading

Dlaczego nasze dziecko czasem milczy? Czyli czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie komunikacji o podłożu lękowym. Polega na tym, że pomimo prawidłowego rozwoju (także rozwoju mowy) i umiejętności wykonawczych, w pewnych sytuacjach dziecko przestaje się odzywać. To „zaburzenia wieku dziecięcego charakteryzujące się stałą niemożnością mówienia w wybranych sytuacjach społecznych (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole), pomimo mówienia w innych sytuacjach” (DMS-V, 2013)1. Okresem krytycznym jest czas rozpoczęcia nauki w przedszkolu (najczęściej wtedy po raz pierwszy rodzice stykają się z zauważalnym problemem), a później powtarza się sytuacja w szkole podstawowej.

Zaburzenie to występuje dość rzadko.  Jednak można przyjąć, że prawdopodobnie w każdej szkole i w każdym przedszkolu będzie przynajmniej jeno dziecko z diagnozą mutyzmu wybiórczego. Częściej występuje u dziewcząt niż u chłopców. Mutyzm wybiórczy sklasyfikowany został jako jedna z form zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym, występującego obok lęku separacyjnego, lęku społecznego w dzieciństwie czy reaktywnego utrudnienia nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie. Warto wiedzieć, że nie wynika to ze złej woli, uporu lub niechęci manipulacji środowiskiem, ale z lęku przed mówieniem i/lub byciem widzianym/słyszanym podczas mówienia. Dlatego, absolutnie złym pomysłem jest w takich sytuacjach próba przekupstwa dziecka na zasadzie – odpowiedz pani, to kupimy ci tę lalkę, którą tak bardzo chcesz dostać. To tak nie działa. Podobna sytuacja lękowa zdarzyłaby się, gdybyśmy prosili osobę z arachnofobią, aby wzięła do ręki wielkiego pająka. Musimy pamiętać, że w takich momentach dziecko odczuwa ogromny lęk i aby mu pomóc, musimy dobrze zrozumieć to zaburzenie.

Osoby z mutyzmem wybiórczym mogą prezentować różne nasilenie objawów – od unikania komunikacji werbalnej, odpowiadania monosylabami (często mylonego z nieśmiałością), przez wykorzystywanie w komunikacji mimiki, gestykulacji i kontaktu wzrokowego, po stan całkowitego zamrożenia. Wraz ze stopniem nasilenia objawów różni się także zakres miejsc, osób i sytuacji, w których ujawniają się objawy mutyzmu wybiórczego. Część dzieci nie rozmawia jedynie z niektórymi dorosłymi, w niektórych miejscach, część natomiast nie odzywa się również do rówieśników w grupie przedszkolnej i poza nią i ich niemówienie obejmuje dalszą rodzinę. Dzieci z mutyzmem często przejawiają dwoistą naturę, tzn. w miejscu występowania zaburzenia są przygaszone, zalęknione, wycofane, niekiedy wręcz zamrożone, natomiast w środowisku, w którym czują się bezpiecznie, stają się głośne, rozgadane (Kołakowski, Liwska, Wolańczyk, 1996; Tarkowski, 2017)2 . Różnica w funkcjonowaniu dzieci nierzadko jest powodem, dla którego rodzicowi trudno uwierzyć w zgłaszane przez nauczycieli i specjalistów trudności komunikacyjne dziecka. Zmiana w zachowaniu dziecka często następuje w momencie przekroczenia progu w miejscu, gdzie dziecko przestaje czuć się bezpiecznie. Dzieciom towarzyszyć też mogą objawy, takie jak: moczenie nocne, zaburzenia pokarmowe, nadpobudliwość psychoruchowa, titki (Tarkowski, 2017) czy unikanie kontaktu wzrokowego, nadwrażliwość słuchowa, brak reakcji na polecenia, trudności z korzystaniem z toalety, inne lęki (Bystrzanowska, 2017)3. ... 

Continue Reading

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na terenie Miasta Krosna.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Krosna. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Continue Reading

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

116 111 - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - Stare Babice

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego to wspaniały pretekst, żeby na chwilę zwolnić, zatrzymać się i zastanowić nad własnym samopoczuciem. Może warto rozejrzeć się dookoła, czy ktoś z osób w najbliższym otoczeniu nie potrzebuje wsparcia i pomocy? Czasem wystarczy chwila rozmowy z kimś bliskim, spacer, książka albo czas tylko dla siebie, by odzyskać równowagę. Zdarza się jednak i tak, że potrzebna jest pomoc specjalisty. Zachęcamy do skorzystania z telefonu zaufania:

Continue Reading

Szkoła dla rodziców i wychowawców startuje!

Jak co roku zapraszamy rodziców i wychowawców na warsztaty umiejętności wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Cykl zajęć obejmuje 10 cotygodniowych 3 godzinnych spotkań grupowych. Pierwsze spotkanie w dniu 6 października 2021 r. rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie miało charakter zajęć integracyjnych oraz informacyjnych. Kolejne bloki tematyczne poświęcone będą kluczowym zagadnieniom związanym z procesem wychowania.

Tematy poszczególnych zajęć:

  • Określanie granic, wymagań i zasad w procesie wychowania dziecka.
  • Radzenie sobie z uczuciami.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Konsekwencje a kary.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • ,,Wpisywanie’’ dziecka w role i uwalnianie od nich.
  • Pomocna pochwała i zachęta, czyli jak mądrze chwalić.

Celem zajęć jest dostarczenie rodzicom i wychowawcom konkretnej wiedzy oraz uczenie opiekunów praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. Zajęcia maja charakter warsztatowy w związku z czym o zakwalifikowaniu do grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń, które rejestruje sekretariat poradni. Zajęcia poprowadzą psychologowie Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie. ... 

Continue Reading

Podsumowanie ankiety: „ Dobrostan i potrzeby” – stan psychiczny uczniów krosnieńskich szkół po powrocie do nauki stacjonarnej: maj/czerwiec 2021

W badaniu wzięło udział 2793 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Krosna. Wśród przebadanych uczniów znalazło się nieco więcej dziewcząt niż chłopców.  Zdecydowana większość przebadanych uczniów oceniła swój stan psychiczny jako dobry lub bardzo dobry. Prawie wszyscy stwierdzili, że lubią spotykać się z rówieśnikami, a zdecydowana większość przebadanych osób w czasie pandemii korzystała z możliwości prowadzenia rozmów z kolegami i koleżankami za pomocą urządzeń elektronicznych lub spotykała się z innymi. Około 10% badanych uczniów zauważyło pogorszenie relacji z rówieśnikami po czasie lockdown’u.  Badanym uczniom najbardziej w czasie nauki zdalnej brakowało: energii i chęci, spotkań z kolegami, koleżankami i znajomymi oraz ruchu i aktywności fizycznej. Uczniowie deklarują też, że w czasie nauki zdalnej odczuwali brak: zrozumienia, możliwości rozładowania energii, wsparcia psychicznego oraz osoby, z którą mogliby szczerze porozmawiać.

  ... 

Continue Reading

Medal KEN dla Dyrektora MPPP w Krośnie

W dniu 7 czerwca 2021 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń państwowych dla pracowników oświaty z województwa podkarpackiego.

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pani Dyrektor Renata Brągiel reprezentująca Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Krośnie  została odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. ... 

Continue Reading

Warsztat on-line dla rodziców dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do zapisów na darmowy warsztat dla rodziców z dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, który odbędzie się we wrześniu w formie on-line! Warsztat będzie koncentrował się na polepszeniu sposobów radzenia sobie ze stresem oraz regulacją emocji rodziców dzieci ze spektrum. Uczestnictwo w warsztacie wiąże się z udziałem w badaniu naukowym sprawdzającym skuteczność oferowanej pomocy psychologicznej, a każda osoba, która weźmie w nim udział, otrzyma gwarantowaną bonifikatę finansową w postaci 50 zł.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy: ... 

Continue Reading

Nauka pisania może być świetną zabawą

Umiejętności ruchowe konieczne do wyćwiczenia płynnego pisania wykształcają się zanim jeszcze dziecko idzie do szkoły. Jak dowodzą badania specjalisty od sensomotoryki, eksperta marki Stabilo Doktora Christiana Marquardt’a, nie są one jednak właściwie wykorzystywane. Tymczasem nauka pisania może być świetną zabawą, do której dziecko z radością się dołączy.

Nauka pisania zawsze sprawiała dzieciom problemy. Tymczasem rysując od wczesnego wieku nasze pociechy nabierają zdolności prowadzenia ręki w swobodny sposób. Utrwalają się ruchy takie jak: kreślenie linii pionowych i poziomych, okręgów (przeciwnie do wskazówek zegara).W oparciu o te umiejętności, można gładko przejść do nauki liter. Według badań niemieckiego eksperta Doktora Christiana Marquardt’a naukę pisania powinno się więc opierać o te predyspozycje i wykorzystywać je, zamiast wpajać na siłę szereg niezrozumiałych reguł.

Nauka pisania ... 

Continue Reading