Zapraszamy logopedów z terenu Miasta Krosna na spotkanie

Spotkanie odbędzie się 05 lutego 2019 r. godz. 13.30 w Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14.

Temat spotkania:

Metody diagnozy afazji rozwojowej z wykorzystaniem nowego narzędzia KOJD–AFA.

Plan spotkania:

  1. Charakterystyka nowego narzędzia KOJD-AFA.
  2. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych.
  3. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym.
  4. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe.

 

 

Prowadzący:

Logopedzi MPP-P