WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA DZIECI, UCZNIÓW I ICH RODZIN Z UKRAINY

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA DZIECI, UCZNIÓW I ICH RODZIN Z UKRAINY

 W związku z pobytem w naszym mieście uchodźców z Ukrainy –  psycholodzy naszej Poradni mogą okazać wsparcie psychologiczne dla uczniów i ich rodzin.

Doraźna pomoc psychologiczna może być udzielona w języku uchodźców – jednak pod warunkiem zapewnienia przez zainteresowane placówki – tłumacza języka ukraińskiego.

Jesteśmy gotowi do zaangażowania się w pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci/uczniów znajdujących się w krośnieńskich szkołach, przedszkolach i placówkach.

Oczekujemy na zgłoszenia dotyczące wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w celu zmodyfikowania oraz zaplanowania pracy naszej Poradni w odniesieniu do potrzeb środowiska lokalnego.

 Renata Brągiel

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie