„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Informujemy, że 7 maja 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Jest to ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych, opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „ Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…” rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Formuła zajęć zakłada wyposażenie uczestników w elementy teoretycznej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki wychowania oraz prowadzone aktywną metodą warsztatową zajęcia praktyczne, odnoszące się do realnych problemów i doświadczeń uczestników.

 

Cykl zajęć obejmuje 10 co-tygodniowych spotkań 3-godzinnych (łącznie 40 godzin dydaktycznych).

 

Tematyka programu:

 

  • Określanie granic, norm, wymagań.
  • Radzenie sobie z uczuciami.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Kary, a konsekwencje w wychowaniu.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • Wpisywanie w role i uwalnianie od narzuconych ról.
  • Pomocna pochwała i zachęta; jak mądrze chwalić?

Następna edycja warsztatów umiejętności wychowawczych odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych rodziców i wychowawców z krośnieńskich szkół i przedszkoli.

Możliwa rejestracja telefoniczna: 134321156 lub osobista w sekretariacie MPPP w Krośnie.