Praca poradni w warunkach epidemiologicznych

Szanowni Państwo !!!

 

Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie pracuje w formie stacjonarnej, jednak ze względu na  utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju – udziela specjalistycznej pomocy z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe zasady pracy poradni w warunkach epidemiologicznych zostały opisane w wewnętrznym Regulaminie funkcjonowania MPPP w Krośnie, obowiązującym od 1 września 2020 roku.

Wybrane procedury postępowania w warunkach reżimu sanitarnego:

 

  1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; rodzic/ opiekun/ pełnoletni uczeń – podczas pobytu w poradni wypełnia stosowne oświadczenie.
  1. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji dotyczących procedury przyjęć; na wizytę powinni się stawić nie wcześniej, niż 10 min przed wyznaczoną godziną.
  2. Dziecko przychodzi do poradni z jednym opiekunem, bez osób towarzyszących.
  3. Osoby wchodzące do poradni mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach; mogą też otrzymać jednorazowe rękawiczki ochronne w sekretariacie poradni.
  4. Wskazane, aby osoby przyjmowane w poradni korzystały z własnych narzędzi pisarskich; umówione na diagnozę lub terapię dziecko powinno posiadać własne przybory do pisania, rysowania.
  5. Należy zachować w poradni bezpieczną odległość od innych; rekomendowane są 2 metry.
  6. Pracownik sekretariatu codziennie rejestruje osoby wchodzące do poradni – w celu ich identyfikacji.

 

Możliwy jest kontakt ze specjalistami poradni w formie e-Porad:

 

psycholodzy:
Anna Korab  – a.korab@mpppkrosno.pl
Elżbieta Kustra – e.kustra@mpppkrosno.pl
Urszula Ostafil – u.ostafil@mpppkrosno.pl
Wioleta Barsznica w.barsznica@mpppkrosno.pl

Katarzyna Samborska – k.samborska@mpppkrosno.pl
Aleksandra Gadzała – a.kustra@mpppkrosno.pl

 

pedagodzy/terapeuci:
Iwona Górka – i.gorka@mpppkrosno.pl
Alicja Madej – a.madej@mpppkrosno.pl
Mariola Mola – m.mola@mpppkrosno.pl
Sławomir Pietraszewski – s.pietraszewski@mpppkrosno.pl
Monika Prugar – m.prugar@mpppkrosno.pl
Marta Surma – m.surma@mpppkrosno.pl

 

logopedzi:
Barbara Błażejowska – b.blazejowska@mpppkrosno.pl
Jolanta Mróz – j.mroz@mpppkrosno.pl
Adriana Sikora-Śliż – a.sliz@mpppkrosno.pl

 

Ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów – proszę, aby wszelkie sprawy w poradni w pierwszej kolejności ustalać telefonicznie.

 

Zapraszam do współpracy:

Renata Bragiel – dyrektor

MPPP w Krośnie