PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII

PRACA SPECJALISTÓW PORADNI W CZASIE PANDEMII 

Dyżury telefoniczne lub pomoc z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Konsultacje specjalistów Nr telefonu
 

Poniedziałek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

 

12.00 -15.00

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Pedagog – M. Mola

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka, B. Błażejowska

Pedagog – A. Madej

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Wtorek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12. 00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Kustra,

Pedagog – M. Surma,

Logopeda – B. Błażejowska

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – U.Ostafil,

Psycholog – A Korab

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Środa

 

9.00-12.00

 

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – E. Zawada

Terapeuta SI – I. Górka

Pedagog – A. Madej

 

 

Psycholog – A. Kustra

Pedagog – S. Pietraszewski

Logopeda – A. Sikora –Śliż, J. Mróz

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Czwartek

 

 

9.00 – 12.00

 

 

12.00 – 15.00

 

 

Psycholog – K. Samborska

Pedagog – M. Prugar

Psycholog – A. Korab

 

Psycholog – E. Kustra

Pedagog – M. Surma

Pedagog – M. Mola

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni

 

Piątek

 

9.00 – 12.00  

Logopeda – A. Sikora –Śliż,

J. Mróz

Psycholog – U.Ostafil

 

 

 

tel. centr. 13 4320519

e- maile do specjalistów

dostępne na stronie:

www.mpppkrosno. pl w zakładce:

Pracownicy poradni