Oferta zajęć z doradztwa

Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie w ramach pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, zachęca do skorzystania z następujących form pomocy:

  • diagnostycznej: badania mające na celu określenie predyspozycji zawodowych
    (uzdolnień, zainteresowań),
  • doradczej: w sytuacjach trudności z podjęciem decyzji o wyborze zawodu, a także pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
  • informacyjnej: udzielanie informacji o zawodach, szkołach średnich i zawodowych, kierunkach studiów.

Konsultacje dotyczące wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, szczególnie adresowane są do uczniów kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Proponujemy:

– Konsultacje indywidualne na terenie poradni: wypełnione zgłoszenie (osobiście lub drogą email ) należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krośnie. W powodzie zgłoszenia wpisać udział  w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno  – zawodowego. Zgłoszenia do pobrania na stronie poradni w zakładce „ Druki do pobrania’’.

– Zajęcia warsztatowe w szkołach: „Planowanie kariery zawodowej’’ dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pedagogów zainteresowanych szkół prosimy
o kontakt.

Osoba odpowiedzialna za poradnictwo zawodowe: Alicja Madej