Kolejna edycja zajęć warsztatowych: “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku szkolnym 2018/2019

 

Zachęcamy i zapraszamy rodziców z terenu Miasta Krosna do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowanych po raz kolejny w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie.

 

            Do Poradni rodzice najczęściej zgłaszają się, kiedy problemy dziecka są już nasilone, kiedy skłania ich do tego szkoła, lub zdarzy się jakiś poważny incydent z udziałem ich pociechy. Trudno wówczas oczekiwać, że psycholog czy pedagog szybko poprawi funkcjonowanie dziecka, zwłaszcza jeżeli jego zachowanie związane jest ze stylem wychowawczym lub postawami rodziców.

Bywa, że rodzice sami mają poczucie braku odpowiedniego podejścia do swojego dziecka, ale nie znają innych metod i sposobów skutecznego oddziaływania na jego zachowanie. Często z rezygnacją zauważają, że stosują metody wychowawcze, jakie wobec nich stosowali ich rodzice, a których przecież jako dzieci nie akceptowali.

           Wydaje się, że system domowego wychowania nie zmienił się zbytnio w ostatnich dziesięcioleciach, za to ,,czasy się zmieniły”, zmienił się zarówno kontekst funkcjonowania rodziny, jak i wewnętrzne relacje między jej członkami. To wszystko sprawia, że rodzice i wychowawcy muszą podejmować wysiłki, aby zmieniać niekorzystną wychowawczo sytuację i modyfikować postawę wobec dzieci.

Thomas Gordon, amerykański psycholog, psychoterapeuta, autor wielu książek o wychowaniu (między innymi popularnego także w Polsce “Wychowania bez porażek”) zauważył , że często w przypadku problemów wychowawczych,, oskarża się rodziców, ale rzadko się ich szkoli’’.  Wydawać by się mogło, że kompetencje rodzicielskie pojawiają się jako naturalna umiejętność, kiedy dziecko przychodzi na świat, że dzięki własnej wiedzy i doświadczeniom rodzice wychowają ,,grzeczne”, szczęśliwe, samodzielne  odpowiedzialne dziecko. Niestety, nie zawsze jest to proste, nawet jeżeli rodzice i dziecko bardzo się starają.

W myśl zasady, że ,,lepiej zapobiegać, niż leczyć’’ korzystne jest edukowanie rodziców, zanim nasilą się problemy w relacjach z dzieckiem. O skuteczności takiego wspierania kompetencji wychowawczych przekonują doświadczeni terapeuci, w tym wspomniany już Thomas Gordon oraz autorki cyklu poradników dla rodziców: A. Faber i E. Mazlish.

            Zachęceni sukcesem ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’  w roku szkolnym 2016-17 prowadzonej dla rodziców, dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli przedszkoli – pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie  zorganizowali drugą edycję warsztatów. W roku szkolnym 2017-18  zajęcia skierowane były do grupy rodziców, którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia w warsztatach umiejętności wychowawczych. Uczestnicy warsztatów poznawali zagadnienia związane z psychologicznymi prawidłowościami rozwoju dzieci. Przede wszystkim zaś, dzięki konkretnym ćwiczeniom, wypróbowywali efektywność różnych metod wychowawczych. Zdobyte doświadczenia z pewnością dały im większą świadomość procesów zachodzących w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym dzieci, a tym samym poprawiły jakość komunikacji  w rodzinach i relacjach z dziećmi.

           Duże zainteresowanie rodziców proponowanymi warsztatami jest dla Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie przesłanką do kontynuowania kolejnej edycji ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w roku szkolnym 2018-19.

Rodzice chętni do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych– po wypełnieniu w Poradni druku zgłoszenia – otrzymają konkretne informacje, dotyczące organizacji i terminów zajęć. Zapraszamy.

                                  

Opracowała:

  Urszula Ostafil – psycholog