JAK GRY KOMPUTEROWE WPŁYWAJĄ NA DZIECI

Gry komputerowe z jednej strony wpływają pozytywnie na rozwój dziecka, wspomagają koordynację, pomagają pozbyć się nadmiaru emocji i stymulują rozwój umysłowy. Z drugiej strony mogą prowadzić do rozwoju agresji i uzależnienia od komputera.

Analiza zawartości gier komputerowych doprowadza do stwierdzenia, że są to wirtualne repliki klasycznych gier, które zawsze stanowiły dziecięcą rozrywkę: rywalizacja, przygoda, sport, naśladowanie zachowań dorosłych. Czy gry są niewychowawcze ? Czy może potrafią rozwinąć u dzieci różne zdolności? Obie te opinie są słuszne. Ważne jest aby rodzić był obecny
i kontrolował, czym zajmuje się dziecko. Warto wiedzieć że gry komputerowe są dla dziecka często pierwszym kontaktem ze światem komputerów. Odpowiednio dobrane mogą być dobrym i przydatnym narzędziem służącym rozwojowi i aktywizującym je poznawczo.

Badania które zostały przeprowadzone pozwalają stwierdzić że: gry pobudzają procesy umysłowe dziecka korzystnie wpływają na intuicję i myślenie hipotetyczne, wspomagają koordynację wzrokowo- ruchową, są użytecznym narzędziem nauki, uwalniają od nadmiaru emocji i oferują natychmiastową nagrodę. Gry komputerowe stymulują rozwój umysłowy dziecka i  powodują, że wzrasta tzw. aktywność poznawcza, która jest istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie w nauce. Granie wspomaga koordynację wzrokowo – ruchową. Grając w grę, dziecko pobudza wszystkie swoje zmysły i uczy się je koordynować. Oprócz wrażeń wzrokowych, dziecko doświadcza także wrażeń dotykowych – musi skoordynować ruchy ręki z tym co dzieje się na ekranie.

 

Gry komputerowe a nauka.

 

Gry mogą być praktycznym narzędziem nauki z uwagi na to, że w stosunku do innych metod nauczania, opierają się na strukturze narracyjnej, łatwiejszej do zapamiętania niż sucha informacja z podręcznika szkolnego. Gry oferują natychmiastową nagrodę, wystawiają ocenę naszych możliwości i umiejętności, a jest to narzędzie o dużym znaczeniu w procesie nabywania wiedzy. Dziecko otrzymuje natychmiastowy pozytywny rezultat.

 

Przemoc w grach komputerowych.

 

Oprócz przedstawionych powyżej korzyści płynących z gier komputerowych, występuje też ryzyko i zagrożenia. Zabawa grami lub inne formy kontaktu z treściami zawierającymi elementy agresji prowadzą do wystąpienia zachowań  agresywnych – dzieci naśladują to, co widzą na ekranie. Badania potwierdzają że dzieci rzeczywiście stają się bardziej agresywne po kontakcie z grą. Istnieje znaczący związek pomiędzy grami komputerowymi epatującymi przemocą a agresywnym zachowaniem dzieci. W grach komputerowych opartych na przemocy agresja jest często celem głównym: zniszczyć przeciwników, oznacza zwyciężyć i osiągnąć dzięki temu korzyści. W realnym życiu zabójstwo jest przestępstwem ciężkim., w przypadku gier takie zachowanie jest nagradzane bardziej niż jakiekolwiek inne. Wskutek tego zmniejsza się  empatia w kontaktach z innymi ludźmi, a pojawia się ryzyko że gracz stanie się człowiekiem gwałtownym i agresywnym.

Opracował: Sławomir Pietraszewski

                                                               Na podstawie książki ,,Dziecko w sieci”
autor Bartosz Danowski, Alicja Krupińska