INFORMACJA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

– współmałżonkowie

– dzieci

– partnerzy w związkach nieformalnych

– osoby starsze

– osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi…

Inny rodzaj zachowań: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych,  demolowanie mieszkania,  wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu,  zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!

Przepisy prawa zabraniają stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice. Następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeżeli doznasz takich zachowań:

–  Zadzwoń na numer: 997 lub 112

–  Zadzwoń na darmową infolinię dla ofiar przemocy w rodzinie: 800-12-00-02

– Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony w każdym kraju Unii Europejskiej: 116111

– Jeśli chcesz tę sprawę omówić ze specjalistą zapraszamy na konsultację do MPP-P w Krośnie do psychologa – Wiolety Barsznicy lub pedagoga – Iwony Górki. Konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania za pośrednictwem sekretariatu MPP-P.

Masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę – dzieci.

Wioleta Barsznica, Iwona Górka