Badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna

Informuje się iż prowadzone są badania przesiewowe w przedszkolach na terenie miasta Krosna. Programem profilaktycznym – „Ryzyko niepowodzeń szkolnych – ryzyko dysleksji” objęte są dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Celem tych badań jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.

Badania przeprowadzają: psycholog – Anna Korab, pedagog – Mariola Mola. Zainteresowanych dyrektorów placówek zapraszamy do współpracy.

 

Mariola Mola, Anna Korab